Form ve Dilekçeler

FORM VE DİLEKÇELER

Enstitümüz lisansüstü programlarında kullanılmakta olan form ve dilekçelerimiz güncellenmiştir. Öğrencilerimizin  ve öğretim üyelerimizin yapacakları başvurularda veya sınav-toplantı değerlendirmeleri için sadece bu form ve dilekçeleri kullanmaları gerekmektedir.

Pandemi sürecinde Online olarak yapılması planlanan toplantı veya tez savunma / yeterlik sınavı başvurularında sınav şekli "Online" olarak belirtilmelidir.

Online olarak "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve mutlaka kayıt altına alınması koşuluyla" yapılan toplantı veya tez savunma / yeterlik sınavları sonuçları danışman tarafından EBYS üzerinden Enstitü Müdürlüğüne bildirilmeli, kayıtlar teslim edilmelidir. Online olarak yapılan Tez savunma / yeterlik sınavlarının geçerli sayılabilmesi için ıslak imzalı tutanaklar ve diğer evrakların da öğrenci tarafından en geç "15 gün" içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Form ve dilekçelere ulaşmak için tıklayınız.

29 Haziran 2020, Pazartesi / 2118 defa okundu.