2021-2022 Güz Yarıyılı Uzaktan Öğretim

2021-2022 Güz Yarıyılı Uzaktan Öğretim

Sevgili Öğrencilerimiz ve Değerli Akademisyenlerimiz,

Enstitümüz 2021-2022 Güz yarıyılında açılan derslerden isminde "Uzaktan Öğretim" ifadesi yer alan dersler uzaktan öğretim metodu ile oys.dpu.edu.tr sistemi üzerinden yürütülecektir.

Yaz dönemi devam eden programlarımızda kayıtlı olan öğrencilerimiz, yabancı uyruklu öğrenciler ve yatay geçiş nedeniyle ders intibağı devam devam eden öğrenciler 19-20 Ekim 2021 tarihlerinde ders kayıtlarını yapabileceklerdir.

Tüm öğrencilerimize ve akademisyenlerimize başarılı bir akademik yıl dileriz.

OYS Sistemine nasıl giriş yapabilirim?

OYS Sistemine http://oys.dpu.edu.tr adresinden erişilecektir. Sistemdeki özelliklerin sorunsuz olarak kullanılabilmesi için güncel bir Google Chrome tarayıcısını kullanmanız önerilir. Sisteme giriş yapmak için aşağıdaki bilgileri kullanmanız gerekmektedir.

 • Kullanıcı Adı: Bütün öğrencilerin kullanıcı adları, öğrenci numaralarıdır.
 • Şifre: Sisteme giriş için kullanacağınız şifreler, OBS’ye giriş esnasında kullandığınız şifrelerdir.

Eğer OBS şifrenizi unuttuysanız veya E-Devlet Şifresi ile giriş yapıyorsanız OBS’ye giriş sayfasındaki (https://obs.dpu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) “Şifremi Unuttum” düğmesini kullanarak şifrenizi sıfırlayıp bu şifreyi uzaktan öğretim sistemine girmek için kullanabilirsiniz.

Şifre güncellenmesi veya oluşturulması sonrasında senkronizasyon için kısa bir süre gerekebilir.

ÖYS'nin kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için DPÜ UZEM tarafından hazırlanan Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu'nu inceleyebilirsiniz.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA EĞİTİM ÖĞRETİMİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

2021-2022 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizde eğitim-öğretim süreçlerinin sağlıklı ve güvenli yürütülebilmesi için uygulanması gereken kurallar:

 1. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizde yer alan ön lisans, lisans (hazırlık sınıfı dâhil) ve lisansüstü programların müfredatlarında yer alan tüm derslerin toplam AKTS miktarlarının en fazla %40’a kadar sadece uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi,  diğer eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze yürütülmesi,
 2. Uzaktan öğretimle verilecek olan ve Senato’da kabul edilen derslerin ilgili birimler tarafından öğrencilere eğitim-öğretim başlamadan önce duyurulması,
 3.  Yüz yüze yapılabilecek uygulamalı eğitimlerin; programların koşulları, niteliği, eğitim ortamı ve salgının seyri dikkate alınarak, ilgili birimlerin yetkili kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda dönüşümlü ya da seyreltilmiş olarak da yapılabilmesi,
 4. Uzaktan öğretimle yöntemi ile yapılacak olan derslerin birimler tarafından belirlenen ders programında yer alan gün ve saatte, her bir ders saati için 30 dakika ve canlı olarak yapılması, yüz yüze yapılacak olan derslerde blok ders yapılmaması,
 5.  Gerek yüz yüze, gerekse uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacak olan derslerde Üniversitemiz mevzuatında belirtilen devam koşulunun aranması,
 6. Güz yarıyılında açılan tüm derslerin yarıyıl içi sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları ile güz yarıyılı sonunda yapılacak olan mezuniyet sınavları, azami öğrenim süresi sonunda yapılacak ek süre sınavlarının gerekli tedbirler alınarak (maske, mesafe, hijyen vb.) yüz yüze yapılması,
 7. Üniversitemiz yerleşkelerindeki bütün binalara girişte HES kodu kontrolü yapılması,
 8.  Son 6 ay içinde Covid-19 geçirmemiş veya en az 2 doz aşı olmamış öğrenci, öğretim elemanı ve diğer çalışanların binalara girişi için haftada iki kez PCR testi yaptırmasının istenmesi, PCR test sonucu negatif olduğunu ibraz edenlerin bina girişlerine izin verilmesi, ayrıca ziyaretçilerden aşılı olmayanların son 48 saatte PCR testi sonucu negatif olanların bina girişlerine izin verilmesi, bina girişlerinde aşılı olmayanların ve test sonucu pozitif olanların verilerinin kayıt altına alınarak gerekli takip ve tedbirlerin ilgili akademik birimler tarafından yapılması,
 9. Aşı programına dahil olmuş ve ikinci doz aşısını en az 15 gün önce olan ya da en çok 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR testi olan öğrencilerin dersleri maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yüz yüze takip edebilmesi,
 10. Sekiz ve dokuzuncu maddelerdeki kurallara Üniversite sosyal tesisleri ve spor tesislerinden yararlanacak kişilerin de uyması,
 11. Birimler tarafından salgından korunmak için yapılması gereken işlemlerle ilgili olarak ilan panolarına gerekli bilgilendirmeleri içeren afişlerin asılması,
 12.  Küresel salgın koşulları nedeniyle yurt dışından Ülkemize giriş yapamayan uluslararası öğrenciler ile Üniversitemiz programlarına kayıtlı öğrencilerin istemde bulunmaları durumunda, Üniversitemiz mevzuatları kapsamında kayıt dondurma taleplerinin birimlerin ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesi,
 13.  Öğretim elemanlarının Covid-19 veya temaslı olması halinde eğitim-öğretimin aksatılmadan nasıl yürütüleceğinin (dersin başka bir öğretim elemanı tarafından yürütülebilmesi veya ilgili öğretim elemanının sağlık durumunun elverişli olması durumunda dersin uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülebilmesi vb.) ilgili birim yönetim kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda değerlendirilmesi,
 14. Kronik rahatsızlığı ya da engeli olan öğrencilerin güz yarıyılında kayıt yaptırdığı derslere devam durumlarının, söz konusu öğrencilerin rahatsızlıklarını ve engel durumunu resmi belge ile belgelendirmesi halinde birim yönetim kurullarında değerlendirilmesi.
 15. PCR testi pozitif olan öğrencilerin durumlarını raporla belgelemeleri halinde, derslere devam etmedikleri sürelerin derse devam durumlarında dikkate alınmaması,
 16. Bu ilkelerde hüküm bulunmayan durumlarda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile diğer ilgili Üst Kuruluşların alacakları kararlar doğrultusunda Senato ya da Üniversite Yönetim Kurulunda alınacak kararlara göre iş ve işlemlerin yürütülmesi.
06 Kasım 2021, Cumartesi / 2043 defa okundu.