Mazeret Sınavları

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2021-2022 GÜZ YARIYILI MAZERET SINAVLARI

Enstitümüz lisansüstü programlarında mazeret sınavları 13-18 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak olup Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26. maddesi uyarınca yapılacak değerlendirmelerden sonra mazeret sınavına girme talebi uygun görülen öğrencilerimiz için ayrıca duyuru yapılacaktır.

Mazeret Sınavı İstem Formu*

*İlgili formun ekinde mazerete dair bilgi ve belge gönderiminde bulunmayan öğrencilerin talepleri dikkate alınmayacaktır.

 

DPÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Mazeret sınavları

MADDE 26 – (1) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, enstitü yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenlerle mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları, akademik takvimde belirtilmiş ise ilgili tarih aralığında, akademik takvimde mazeret sınavları belirtilmediği takdirde ise enstitü yönetim kurulunun belirlemiş olduğu tarih aralığında yapılır.

(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren, ancak Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenciler, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilirler. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Mazeretle ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Sağlık raporlarında bu süre, raporun veriliş tarihinden itibaren başlar.

(4) Mazeretleri, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, mazeret süresi içinde derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler. Aksine hareket eden öğrencilerin sınav sonuçları geçersiz kabul edilir.

(5) Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için, beş iş günü içinde mazeretlerini enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi hâlinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

12 Aralık 2021, Pazar / 700 defa okundu.