Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı

BANKACILIK VE FİNANS ANABİLİM DALI  

Küreselleşme süreciyle birlikte finansal liberalleşme hareketi, dünyada piyasaları hızla geliştirmiş ve finansal hizmetlere olan ilgiyi arttırmıştır. Bu gelişmelerle birlikte finans alanında eğitim almış ve uzmanlaşmış, nitelikli bireylere olan ihtiyaç da artış göstermiştir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere üniversitemiz bünyesindeki Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesine bağlı Bankacılık ve Finans Bölümü ve bölüme bağlı Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı, 2013-2014 Akademik yılından itibaren Finansal Ekonomi Tezli Yüksek Lisans Programı ile öğrenci almaya başlamıştır.  2020-2021 Akademik yılında öğrenci almaya başlayacak olan Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans programı ile eğitimine devam edecektir. Her iki programın da finans alanında uzmanlaşmış bireyler yetiştirerek sektörün ihtiyacını karşılamaktadır.

 

Geleceğin teorisyen ve uzman uygulamacılarını finans dünyasına kazandıracak olan Anabilim dalımız, bu bağlamda, finansal hizmetler ve bankacılık sektöründe çalışan veya çalışmaya aday personeller ile bilim uzmanı ve akademisyenlerin yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır. Öğrencileri hayata geniş bir yelpazede hazırlamayı esas alarak, evrensel standartları kendine rehber edinen, iş ve akademik dünyanın ihtiyaç duyduğu teorik bilgi ve uygulama becerisine sahip, meslek etiği ile hareket edip işini iyi ve doğru yapan ve inisiyatif alabilen istihdam olanakları yüksek bireyler kazandırmayı, analitik düşünceyi ve öğrencilerin bilime olan motivasyonlarını kuvvetlendiren anabilim dalı ulusal ve uluslararası düzeyde bir eğitim kalitesi sunmaktadır.

Misyon-Vizyon

Misyon

Bankacılık ve Finans Anabilim dalının misyonu, bankacılık, finansal danışmanlık, finansal aracılık, yatırım proje yönetimi ve finans yöneticiliği gibi uzmanlık alanlarında hem teorik hem de uygulama bazında gerekli lisansüstü bilgi altyapısı ile donatılmış, akademi ve bilim dünyasına katkı sağlayan, ekonomik davranış ve karar verme süreçlerine hakim, piyasaların ve küresel ekonominin işleyişini algılayabilen, özel ve kamu sektöründeki çalışma alanları için nitelikli bireyler ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyon

Anabilim dalı öğrencilerin finansa eğilimlerine göre, onları bankacılık veya finans sektörlerinde faaliyet gösteren özel ve kamu sektörlerindeki iş yaşamına hazırlamayı ve bilim dünyasına katkı sağlayacak akademik çalışmalar yapmaya yönelik bir alt yapı kurmayı hedeflemektedir.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

 

Prof. Dr. Ümit GÜNER

 

Prof. Dr. Yasemin Deniz KOÇ

Finansal ekonomi, İşletme finansı, Finansal Piyasalar

Doç. Dr. Ayşen ALTUN ADA

Gelişme iktisadı, Yoksulluk, Sürdürülebilirlik, Krizler

Doç Dr. Nasıf ÖZKAN

Yatırımlar, Davranışsal finans, Finansal yönetim

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökçe AKPOLAT

Para teorisi, Para politikası, Makro iktisat

Öğr. Gör. İsmail BALKAN

Finansal krizler, Bankacılık,  Türkiye ekonomisi

Arş. Gör. Esra KARPUZ

Finansal piyasalar, finansal yönetim, yatırımlar

 

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Halit UMURHAN

0 (274) 443 73 07

Mehmet YEŞİL

0 (274) 443 73 19

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

 

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Öğrencilere bankacılık ve finansal piyasalar ile ilgili lisansüstü düzeyde bilgi, beceri, değer ve tutumlar kazandırarak uzmanlaşma sağlayarak geleceğe yönelik, finans alanında meslek uzmanlarının yanı sıra, bu alanda ihtiyaç duyulan bilim uzmanları ve akademisyenlerin yetiştirilmesine, sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı bankacı ve finansçıların yetişmesine katkı sağlanabilecektir.

Bankacılık ve Finans Anabilim dalında eğitimini tamamlamış öğrenciler, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay, BBDK, SPK, kamu ve özel bankalar ile diğer kamu kuruluşlarının, factoring, forfaiting, leasing şirketlerinin, sigorta işletmelerinin, danışmanlık şirketlerinin, menkul kıymet aracı kuruluşlarının ve özel sektör işletmelerinin finans bölümlerinde, finans koordinatörü, daire başkanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, finansal analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler. Tüm bunların yanı sıra Bankacılık ve Finans Anabilim dalı öğrencilere akademisyen ve bilim uzmanı adayı olma olanağı vermektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022, Çarşamba