7417 Sayılı Kanunla İlgili Af Başvuru Sonuçları (25.07.2022-07.11.2022)

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

7417 SAYILI KANUNLA İLGİLİ AF BAŞVURU SONUÇLARI

25.07.2022 – 07.11.2022 TARİHLERİ ARASINDA ONLİNE YAPILAN BAŞVURU SONUÇLARI

 

05.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na, 7417 sayılı Kanun’la eklenen Geçici 83’üncü maddesi kapsamında öğrenimine devam etmek isteyenlerin (Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü) duyurumuzda belirtilen açıklamalar doğrultusunda müracaat etmeleri hâlinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 83’üncü Maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen uygulama esasları çerçevesinde öğrenimlerine başlayabilecekleri önceki duyurumumuzda belirtilmiştir.

7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83’üncü maddesi kapsamında, öğrenime devam etme hakkından yararlanmak isteyen ve 25.07.2022 -07.11.2022 tarihleri arasında online başvuruda bulunan öğrenci adaylarının başvuru değerlendirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numarası girilerek aşağıda yer alan sorgulama ekranından ulaşabilir.

1-    Aşağıdaki sorgulama ekranında, sorgulama sonucu "Başvurunuz Kabul Edildi" şeklinde yer alan adayların, kesin kayıt (öğrenci no tanımlama) işlemleri için en geç 05 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar online başvuru sırasında yüklenen belgeler ile birlikte şahsen yada vekalet (vekaletname noter aracılığıyla verilmiş olmalıdır) vereceği şahıs ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

2-    ***Sorgulama ekranında ismini göremeyen adayların Lisansüstü Eğitim Enstitüsü dışında başka birimlere sehven başvuru yaptıkları görüldüğünden, durumlarını belgelendirerek 05 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yaptıklarını ispat etmeleri halinde kendilerine online başvuru sırasında yüklenen belgeler ile birlikte şahsen yada vekalet (vekaletname noter aracılığıyla verilmiş olmalıdır) vereceği sahış ile müracaat etmeleri halinde kayıt hakkı verilecektir.

3-    Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, muafiyet işlemleri için Anabilim / Anasanat Dalı başkanlıklarına kayıt yaptırdıkları gün başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Muafiyet talebi Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından incelenip yazılı onayı Enstitümüze bildirilen öğrencilerin muafiyet işlemleri Enstitümüz tarafından yapılacaktır.

Önemli Not: Kayıt yapmaya gelirken eski öğrenciliğinize ait (E-devlet) ten alacağınız transkript belgesi ile geliniz.

4-    Evrak teslimi için Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne gelen adayların, kayıt yaptırdıkları gün Anabilim / Anasanat Dalı başkanlıklarına müracaat ederek danışman atama talebinde bulunmaları gerekmektedir.

5-    Evraklarını teslim ederek kesin kayıt yapan öğrenciler istedikleri takdirde farklı üniversiteye yatay geçiş talebinde bulunabilirler.

 

İstenen Başvuru Belgeleri 

 1. Sonuç Sorgulama Sayfa Çıktısı
 2. Başvuru Dilekçesi
 3. E-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Kaydı Belgesi (Başvuru tarihi itibari ile en fazla yedi gün önce alınmış olmalıdır),
 4. Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,
 5. Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf,
 6. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 7. Muafiyet işlemleriniz için eski öğrenciliğinize ait (E-devlet) ten alacağınız transkript belgesi.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için ekstra istenen belgeler

 1. Pasaport Türkçe Çeviri (Noter Onaylı)
 2. Diploma Türkçe Çeviri (Noter Onaylı)
 3. Transkript Türkçe Çeviri (Noter Onaylı)
 4. Tömer C1 Belgesi

 

Af Kanunu Kapsamında Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri

1- Başvuru Dilekçesi,

2- 7417 sayılı kanunun ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 83. maddesi kapsamından yararlanarak ilişiği kesildiği Üniversitede yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair onaylı belge,

3- Önceki öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu derslere ait onaylı transkript,

4- Ders içerikleri,

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6- Lisansüstü programlar için yukarıdaki maddelerde belirtilen belgelere ek olarak kayıtlı bulunduğu programa giriş sırasında sunmuş olduğu ALES, ÜDS veya KPDS sonuç belgelerinin tasdikli suretler.

 

*6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sorgulama modülü kullanılmaktadır.

01 Aralık 2022, Perşembe / 8841 defa okundu.