Tez Teslim İşlemleri

SAVUNMA SONRASI CİLTLİ TEZ TESLİM İŞLEMLERİ

(MEZUNİYET)

TEZ TESLİM AŞAMALARI

1. Tez savunma sonrası öğrenci tarafından gerekli son kontrol ve düzenlemeler yapılır.

2. Kontrol ve Düzenleme işlemlerinin ardından danışmandan tezin basıma hazır olduğu onayı alınır.

3. Tez danışmanı tarafından tezin intihal taraması yapılır. 

4. İntihal taraması Enstitü Müdürlüğünün belirlemiş olduğu oranlarda ise tezin şekil bakımından incelenmesi işlemine geçilir.

5. Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlıklarında görevli akademik personeller tarafından Tez Yazım Kılavuzuna uygun bir biçimde şekil incelemesi yapılır. 

6. Şekil bakımından tez uygun ise "Tez İnceleme Formu"nun ilgili kısmı ABD / ASD Başkanlığı görevli akademik personeli tarafından imzalanır.

7. Enstitü Müdürlüğünün belirlemiş olduğu Tez Kapakları kullanılarak belirlenmiş sayıda tez basımı yapılır.

Ciltli Basımı Yapılması Gereken Tez Sayısı

-Yüksek Lisans Tezleri 5 (beş) adet çoğaltılacaktır.

  • 1 tane Sıvama Kalın Karton ciltli (Enstitü)

  • 4 tane karton ciltli (Jüri ve Öğrenci)

-Doktora Tezleri 7 (Yedi) adet çoğaltılacaktır.

  • 1 tane Sıvama Kalın Karton ciltli (Enstitü)

  • 6 tane karton ciltli (Jüri ve Öğrenci)

(Tezler, içerisinde imzalar tamamen tamamlandıktan sonra dağıtılacaktır.)

8- Tez Basımı tamamlandıktan sonra aşağıda belirtilen evraklar hazırlanır ve evraklarda yer alan imzalar tamamlatılır:

Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

-1 (bir) adet Kabul ve Onay sayfası (tez içerinde yer alan sayfanın bir nüshası) 

-1 (bir) adet Tez Kabul Formu ve Mezuniyet Formu 

(Ekinde intihal benzerlik oranını gösteren çıktı mutlaka eklenmelidir.)

-1 (bir) adet Tez İnceleme Formu (ABD /ASD Görevli Akademik Personeli tarafından imzalı olmalıdır.)

-1 (bir) adet Ulusal Tez Veri Giriş Formu (http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden temin edilecektir.) 

Yukarıdaki evraklar eksiksiz olacak şekilde tamamlanarak basılmış olan tezin son hali aşağıdaki format uyarınca hazırlanarak "leetez@dpu.edu.tr" mail adresine açıklamalar doğrultusunda tezi Enstitümüz ilgili birimine teslim ederken gönderilecektir. E-mail ulaşmadan Enstitü tarafından tez teslim alınmayacaktır. 

E-Mail de;

a.      Konu: Öğrenci Adı Soyadı, Öğrenci Numarası, Kayıtlı Olduğu Program

Örnek:

Konu: Aaaaa AAAAA, 201991130000, Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

b.      İçerik:

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ibaresi

Yüksek lisans tezleri için; Yüksek Lisans Tezi ibaresi. Doktora tezleri için Doktora Tezi ibaresi

Tezin Adı: (Tez Başlığı Yazılacaktır.)

Yazar Adı: (Öğrenci Adı Soyadı yazılacaktır.)

Referans No: (Tez Veri Giriş Formundaki Referans Numarası yazılacaktır.)

Örnek:

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Yüksek Lisans Tezi

Tezin Adı: Aaaaaaaaaaaa

Yazar Adı: Aaaaaaa AAAAAAA

Referans No: 123456789

c.      Mail Eki: Aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda hazırlanan ekler maile eklenecektir.

Tezin Tamamın yer aldığı hem "Word" dosyası hem de "PDF" dosyası maile eklenir.

9. Ciltli tez ve evrakların tamamlanmasının ardından Enstitü Araştırma görevlisi tarafından basılmış ciltli tez şekil bakımından son olarak incelenir ve Tez İnceleme Formunda yer alan Enstitü Görevli Akademik personel imzası da tamamlanır.

10. Yukarıdaki tüm işlemler tamamlandıktan sonra öğrenci basılı haldeki ciltli tezi ve diğer evrakları Enstiü "Diploma Servisi"ne teslim eder. Diploma Servisindeki görevli personel "Tez Kabul ve Mezuniyet Formu"ndaki "Tez Teslim Tarihi"ni doldurur ve öğrencinin tez teslim tarihi mezuniyet tarihidir.

11. Öğrenci mezuniyeti ilk Enstitü Yönetim Kurulu toplantısından sonra kesinleşir. Ardından Enstitü Müdürlüğü tarafından öğrencinin diploması basılmak üzere Rektörlük Makamına bilgilendirme yapılır.

 

(İLİŞİK KESME İŞLEMİ DİPLOMA TESLİMİNDE YAPILACAKTIR.)

Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020, Çarşamba