2023-2024 Güz Dönemi Başvuru Sonuçları (Yabancı Uyruklu Asıl)

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2023-2024 GÜZ DÖNEMİ

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (ASIL)

 

Enstitümüz 2023-2024 Güz Dönemi Yabancı Uyruklu (Asil) öğrenci alımı için Üniversitemiz Lisansüstü Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesi hükümleri uyarınca  yapılan değerlendirmeler tamamlanmıştır. Enstitümüz Müdürlüğü; duyuru, başvuru ve kayıt koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Öğrencilerimiz, web sayfamızda yer alan tüm duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

AÇIKLAMALAR:

1- Aşağıda yer alan sonuç sorgulama alanında sonucu "Kayıt Hakkı Kazandı" şeklinde yer alan adayların sorgulama alanındaki Öğrenci Numaraları ile kendilerine tanımlanmış olan miktardaki harç tutarını Ziraat Bankası ATM ve İnternet Bankacılığı üzerinden 16 Ağustos 2023 tarihi saat 23:59'a kadar yatırmaları ve en geç 26 Ağustos 2023 tarihi mesai bitimine kadar alım ilanında istenilen belgeler ile birlikte şahsen kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

2- İlgili adayların süre bitiminden sonra ücret yatırması durumunda ve belge teslim tarihleri sonrasında kayıt işlemi yapılmayacaktır.

3- Yabancı Uyruklu Öğrencilerden Türkçe Dil Yeterliliğini sağlayamayan adayların öğrenim süreçlerini düzenleyen Yönergemize ulaşmak için tıklayınız.

4- Zorunlu Danışma, Rehberlik ve Sosyal Uyum Eğitimi hakkında 2023-2024 Güz Dönemi başlangıcında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

5- Eğitim dili Türkçe olan programlar için kayıt hakkı kazanan adayların, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi TÖMER’den Türkçe yeterlilik belgesi alması gerekmektedir. DPÜ TÖMER dışında son 3 (üç) yıl içerisinde başka bir kurumdan alınmış “C1” düzeyinde belgesi olanların DPÜ TÖMER tarafından düzenlenecek Türkçe yeterlilik sınavına girerek asgari “C1” düzeyinde Türkçe yeterlilik puanını almaları zorunludur. Ancak Türkiye’de bir Yükseköğretim Kurumunda Türkçe eğitim veren programdan mezun olan Yabancı Uyruklu adaylar DPÜ TÖMER tarafından düzenlenecek olan Türkçe yeterlilik sınavından muaf tutulur.

6- Okul Tanıma Belgesi Nasıl Alınır?

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMATIONS:

1- Candidates whose result is "Gaining the Right to Register" on the result inquiry screen below should deposit the student numbers on the inquiry screen and the amount of the fee defined for them via Ziraat Bank ATM and Internet Banking until 23:59 on 16 August 2023, and they are required to register in person, together with the documents requested in the purchase announcement, until the end of the working hours on 26 August 2023.

2- If the candidates pay the fee at the end of the period and after the document delivery dates, the registration process will not be carried out.

3- Click here to access our directive, which regulates the learning processes of foreign students who cannot achieve their Turkish language proficiency.

4- An information will be given about the compulsory Counseling, Guidance and Social Adaptation Training at the beginning of the 2023-2024 Fall Term.

5- Candidates who are entitled to enroll in programs whose language of instruction is Turkish must obtain a Turkish proficiency certificate from Kütahya Dumlupınar University TÖMER. Those who have a "C1" level certificate obtained from another institution in the last 3 (three) years other than DPÜ TÖMER must take the Turkish proficiency exam to be held by DPÜ TÖMER and obtain a minimum "C1" level Turkish proficiency score. However, foreign national candidates who graduated from a Turkish education program in a Higher Education Institution in Turkey are exempted from the Turkish proficiency exam to be organized by DPÜ TÖMER.

6- How to Get a School Recognition Certificate?

 

Kesin Kayıt Açıklamaları / Final Registration Explanations

Harç Miktarı / Fees

Tezli YL-Doktora: 9500 TL

Tezsiz Yüksek Lisans: 6000 TL

Harç Yatırma Süresi / Fees Payment Dates

07 - 16 Ağustos 2023

Harç Yatırma Şekli / How To Pay Fees

Ziraat Bankası ATM / İnternet -> Üniversite Harç ve Sınav Ödemeleri -> Kütahya Dumlupınar Üniversitesi -> Öğrenci Numarası Girişi ile

Ziraat Bank ATM / Internet -> University Tuition and Exam Payments -> Kütahya Dumlupınar University -> With Student Number Entry

 

 

 

 

Kesin Kayıt Evrakları

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final Registration Documents

*Lisansüstü Başvuru Formu (Formun çıktısı alınıp doldurulduktan sonra imzalı bir şekilde teslim edilecektir.),

*3 (üç) adet vesikalık yeni çekilmiş fotoğraf,

*Diploma (Doktora öğrencileri için lisans ve yüksek lisans diploması),

*Transkript (Doktora öğrencileri için lisans ve yüksek lisans transkripti),

*TÖMER Sonuç Belgesi (C1),

*Pasaport,

*Okul Tanınma Belgesi,

*Zorunlu Oryantasyon ve Harç Yatırma Dekontu,

*Farklı bir dilde belge olması durumunda Noter Türkçe Çevirileri,

*Kütahya Sağlık Müdürlüğü Verem Biriminden Tüberküloz Tarama Sonuç Belgesi (Sağlık Raporu),

*Aşağıdaki sonuç sorgulama alanı sorgulamasından alınacak sonuç belgesinin çıktısı.

     

 

*Postgraduate Application Form (After the form is printed and filled in, it must be submitted with signature.),                     

*3 (three) recent passport size photographs,

*Diploma (Bachelor's and master's degree diplomas for doctoral students),

*Transcript (Bachelor's and master's degree transcripts for doctoral students),

*TÖMER Result Document (C1),

*Passport,

*School Recognition Certificate,

*Compulsory Counseling, Guidance and Social Adaptation Training and Fee Receipt,

*Notary Turkish Translations in case of documents in a different language,

*Tuberculosis Screening Result Document from Kütahya Health Directorate Tuberculosis Unit (Health Report),

*The printout of the result document to be obtained from the result inquiry field inquiry below.

Zorunlu Danışma, Rehberlik ve Sosyal Uyum Eğitimi Ücreti

Compulsory Counseling, Guidance and Social Adaptation Training Fee

Zorunlu Danışma, Rehberlik ve Sosyal Uyum Eğitimi Ücreti Formu için tıklayınız.

Click here for the Compulsory Counseling, Guidance and Social Adaptation Training Fee Form.

Kesin Kayıt Evrakları Son Teslim Süresi / Final Deadline for Final Registration Documents

26 Ağustos 2023

 

SONUÇ SORGULAMA ALANI:

*6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sorgulama modülü kullanılmaktadır.

03 Ekim 2023, Salı / 5798 defa okundu.