Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı, çağın gereksinimleri doğrultusunda disiplinlerarası bakış açısı taşıyan bir programdır. İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı İngiliz edebiyatı, edebiyat tarihi, edebiyat kuramı ve eleştiri, dil öğretimi ve benzeri akademik disiplinlerden oluşan çerçevede geniş bir alanı kapsamaktadır.

120 AKTS değerinde ders almak ve yüksek lisans tezini başarılı bir şekilde tamamlamak gereklidir. Öğrenciler, farklı bir programdan/üniversiteden aldıkları ve müfredatta bulunan derslerden muaf olabilir. Muafiyetler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde değerlendirilir.

Müfredatımızda olan derslere ve içeriklerine https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/ adresinden ulaşılabilir.

Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı; İngiliz Dili Eğitimi, dilbilim ve İngiliz Edebiyatı alanlarındaki derslerden oluşan müfredatıyla öğretime devam etmektedir.

Misyon-Vizyon

Misyon

Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı, evrensel değerlere ayak uydurabilen, eleştirel düşünebilen, değişime ve gelişime açık, üretken, mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiş, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma odaklı bir programdır.

Vizyon

Vizyonumuz, alanında tercih edilen, girişimci, mesleki bilgi ve becerilere, kültür ve yeterli dil donanımına sahip mezunlar yetiştirmektir.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Doç. Dr. Ayhan KAHRAMAN

İkinci Dil Edinimi, Uygulamalı Dilbilim,

Öğretmen Yetiştirme

Dr. Öğr. Üyesi Ansı SEV ATEŞ

On dokuzuncu Yüzyıl Ingiliz Romanı, Çağdaş

İngiliz Romanı, Edebiyatta Ütopya ve

Distopya

Dr. Öğr. Üyesi Pelin KUT BELENLİ

Viktoya Dönemi İngiliz Şiiri, Romantik

Dönem İngiliz Şiiri, Çağdaş İngiliz Şiiri

Dr. Öğr. Üyesi Ali BELENLİ

Orta Çağ İngiliz Edebiyatı, 20. yy. Edebiyat

Teorisi, Orta Çağ İngiliz Şiiri

Prof. Dr. A. Nejat BİLGEN (Misafir)

 

Dr. Öğr Üyesi Burcu GÖKGÖZ KURT (Misafir)

 

Dr. Öğr. Üyesi Dilşah KALAY (Misafir)

 

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Pınar KAYYA pinar.kayya@dpu.edu.tr

pinar.kayya@dpu.edu.tr

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Programımızdan mezun olan öğrenciler, ileri İngilizce bilgisinin yanı sıra kültürel donanım da edinmeleri sebebiyle devlet kurumları, finans, medya, reklam ve turizm sektörü ile yayınevleri gibi yerlerde geniş iş imkânlarına sahip olurlar. Ayrıca, programımızdan mezun olup yüksek lisans derecesi almış öğrenciler dilerlerse farklı üniversitelerde doktora programlarına başvurup akademik kariyer yapma olanağı elde edebilirler. YÖK’ün belirlemiş olduğu şartlara göre araştırma görevlisi kadrolarına atanmada tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olma şartı aranmaktadır. Buna bağlı olarak, yüksek lisans öğrencilerimiz programımızda öğrenimlerini sürdürürken ilan edilen araştırma görevliliği kadrolarına başvuru yapabilmektedirler. Bunun yanı sıra, öğretim görevliliği kadrolarına atanma şartları arasında en az tezli yüksek lisans mezunu olma şartı aranmaktadır. Dolayısıyla, mezunlarımız ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına başvurma yeterliliğine de sahip olmaktadırlar.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe