Biyoloji Anabilim Dalı

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Misyon-Vizyon

En geniş kapsamlı bilim alanı Biyoloji’dir. İnsandan bitkiye karada, havada, suda, toprakta yaşayan tüm canlı varlıklarla ilgilenir. Hatta canlıyı etkileyen cansız faktörlerle de ilgilenmektedir. Biyoloji Anabilim Dalımızda bu tanıma uygun birçok konuda bölgesel, ülkesel hatta küresel boyutta akademik çalışmalar yapılmaktadır. Ekoloji, hidrobiyoloji, su ürünleri, entomoloji, sulak alanlar ve yaban hayatı gibi yöresel çalışmaların yanında su kalitesiyle ilişkili diyatome çalışmaları uluslararası düzeyde kabul görmektedir. 2018-2022 Ulusal Kutup Bilim Programı kapsamında Antarktika kıtasındaki bilimsel çalışmalara anabilim dalımızdaki öğretim üyelerince katkı sağlanmaktadır. Uluslararası işbirliği kapsamında A.B.D., Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Japonya, Macaristan, Rusya ve Polonya’daki bilimsel kuruluşlarda (üniversite, bilim akademisi, araştırma merkezi, araştırma enstitüsü vs.) görevli bilim insanlarıyla ortak projeler yürütülmektedir.

Canlı varlıkların hayatlarının güvence altına alınması, tabii dengenin korunması prensibiyle insan hayatını kolaylaştırıcı her türlü çalışma araştırmalarımıza konu olmaktadır. Temel tıp bilimlerinin altyapısını oluşturan konularda da (mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, tıbbi ve aromatik bitkiler, zoonozlar, parazitoloji) araştırmalarımız olmuştur ve halen yapılmaktadır. Bölgenin zengin tür çeşitliliği, endemik fauna ve florası üzerinde sadece yöresel yahut bölgesel bazda değil farklı üniversitelerdeki bilim insanlarıyla müşterek işbirliği ile ülkesel boyutta (Toroslar, Van Gölü, Muğla, Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz vs.) sistematik, arazi, envanter, tesbit, teşhis çalışmaları sürdürülmektedir.

Anabilim Dalımız ülkenin farklı kurumları (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı vs.) tarafından yürütülen projelerde bilimsel danışmanlıkla birlikte TÜBİTAK 1002, 3001 ve YÖK (proje Tabanlı Mevlana programı) kapsamında da ulusal projeler gerçekleştirilmektedir. Geçmişte de uluslararası birçok aktivite (I. International Symposium on Protection of Natural Environment 1999, II. Environment Protection Symposium 2005, Sulak Alanlar ve İşlevleri Çalıştayı 2014, Erasmus değişim programı kapsamında verilen ders ve seminerler) gerçekleştirilmiştir.

Biyoloji Anabilim Dalı disiplinler arası işbirliğine de elverişlidir. Nitekim pozitif bilimlerle, deneysel çalışmaları olan tüm bilim alanlarıyla işbirliği somut verilere ulaşıldığı vakıadır. Anabilim Dalımızdaki elemanlarımız biyokimya, biyofizik, biyoenerji, biyomühendislik, tıp ve sağlık alanındaki bilim insanlarıyla müşterek çalışmalar yapmaktadırlar.

 

Anabilim Dalımız öğrencilerine kariyer sağlayacak seviyede deneyimli, donanımlı Akademik kadroya ve alt yapı teçhizatına sahiptir.

 

Anabilim Dalımıza ait 2 amfi, 4 sınıf, 2 öğrenci laboratuvarı ve 2 seminer salonu vardır. Bununla birlikte mikrobiyoloji, entomoloji, bitki fizyolojisi, bitki ekolojisi, hidrobiyoloji ve diatome araştırma laboratuvarlarımız mevcuttur. Ayrıca bitki büyütme odası, herbaryum, hayvan müzesi, akvaryum odaları hizmet vermektedir. Anabilim Dalımız öğretim üyelerince yönetilen ve yürütülen Rektörlüğe bağlı Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ve Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezimiz bulunmaktadır.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof. Dr. Hayri DAYIOĞLU

Genetik, Zooloji, Zootekni

Prof. Dr. Hülya Ölçer FOOTITT

Tohum Biyolojisi, Dormansi, Yabancı Otlar,  İklim Değişiklikleri, Ekoloji

Prof. Dr. Anıl İÇA

Parazitoloji, Moleküler Parazitoloji, Entomoloji, Protozooloji

Prof. Dr. Kâzım UYSAL

Ekoloji, Hidrobiyoloji, Hayvan Ekofizyolojisi

Prof. Dr. Tuba İÇA

Gıda Mikrobiyolojisi, Moleküler Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Seroloji

Prof. Dr. Ferdağ ÇOLAK

Mikrobiyoloji, Endüstriyel Mikrobiyoloji, Bakteriyoloji, Antimikrobiyal Aktivite, Bakteriyal Metabolitler

Doç. Dr. Cüneyt Nadir SOLAK

Limnoloji, Diyatome Taksonomisi, Moleküler Taksonomi, Diyatome Ekolojisi, Biyolojik İzleme

Doç. Dr. Yakup ŞENYÜZ

Hayvan Sistematiği, Entomoloji, Coloeoptera, Scarabaeidae

Doç. Dr. Burcu ÇETİN

Bitki Moleküler Biyolojisi, Bitki Biyoteknolojisi, Bitki Doku Kültürü

Dr. Öğr. Üyesi Nüket Akanıl BİNGÖL

Bitki Ekolojisi, Sulak Alanlar, Fitoremediasyon

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Selçuk ÖZEN

Memeli Hayvan Sistematiği, Hayvan Ekolojisi, Hayvan Davranışı, Zoocoğrafya

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman TOPAL

Allelopati, Allelokimyasallar, Tohum Çimlenmesi, Yabancı Otlar

Dr. Öğr. Üyesi Betül AKIN

Bitki Doku Kültürleri, Bitki Fizyolojisi, Dormansi, Fitoremediasyon

Arş. Gör. Dr. Ayhan YILMAZ

Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik

Arş. Gör. Dr. Ali Adem BAHAR

Moleküler Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendislik, Mikrobiyoloji

Arş. Gör. Dr. Ece Gökçe Çakır DİNDAR

Bitki Sistematiği ve Taksonomisi, Tohumlu Bitkiler, Bitki Ekolojisi

Arş. Gör. Dr. Nilgün POYRAZ

Atık Su Mikrobiyolojisi, Extremofilik Mikroorganizmalar, Mikrobiyal Biyoteknoloji

Arş. Gör. Emrah OKUR

Moleküler Biyoloji, Hücre Biyolojisi, Kanser

Arş. Gör. Gözde KARABULUT

Histoloji, Toksikoloji, Embriyoloji, Endokrin bozucular, Endokrinoloji

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Mustafa PEDÜK

0 (274) 443 3071

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Gençlere tavsiyemiz Lisans eğitimlerini taçlandırmalarıdır. Diplomalarına değer ve önem katmak için tabii ki kariyer yapmalıdırlar. Anabilim Dalımız sağlık, ziraat, orman, veteriner fakülteleri mezunları gibi tüm Fen alanını kapsayan fakülte mezunlarına (yurt içi, yurt dışı) kariyer imkanı sağlamaktadır.

Anabilim Dalımızda Yüksek lisans ve Doktora yapanlar;

‒       Uzmanlık alanlarıyla ilgili üniversitelerde, araştırma enstitülerinde,

‒       Kamu kurumlarında; T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kurumlarda, belediyelerde, milli park ve bahçelerde, müzelerde,

‒       Sağlık sektöründe,

‒       Kamu ve özel sektörlerin Ag-Ge birimlerinde,

‒       Özel çevre danışmanlık firmalarında “Çevresel etkileri değerlendirme” uzmanı olarak,

‒      Ve daha  bir çok kurum ve kuruluşta görev alabilirler.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe