Ekonometri Anabilim Dalı

EKONOMETRİ ANABİLİM DALI

Ekonometri Anabilim dalında lisansüstü eğitim ilk olarak 2013 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Ekonometri Tezli Yüksek Lisans programıyla başlamıştır. İlerleyen süreçte Ekonometri Doktora, Uygulamalı Ekonomi ve Finansal Analiz Tezsiz Yüksek Lisans ve Uygulamalı Ekonomi ve Finansal Analiz İngilizce Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarının da açılmasıyla Ekonometri anabilim dalı, gelişen vizyonu ve deneyimli kadrosuyla sosyal bilimler alanında uygulamalı yöntemlere olan artan ilgi ve ihtiyacı karşılamaya yönelik eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Misyon-Vizyon

Misyon

Ekonometri Anabilim dalı dâhilinde yer alan lisansüstü programlarıyla ulaşılabilir ve etkin bir akademik program sunulması, kamu ve özel sektöre yönelik vasıflı işgücü ihtiyacının karşılanması ve söz konusu sektörlerde görev alabilecek uzman çalışanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Vizyon

Ekonometri anabilim dalı bünyesindeki lisansüstü programlarının temel vizyonu, güncel yaklaşım ve yöntemleri temel alan içeriklerle öğrencilerin ekonometri, istatistik, yöneylem araştırması, iktisat, finans ve diğer ilgili alanlardaki bilgi, beceri ve anlayışlarının artırılması, bu alanlarındaki kuram, model ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerinin geliştirilmesi ve böylece öğrencilere ilgili alanlarda uzmanlık kazandırılmasıdır.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof. Dr. Mahmut ZORTUK

Makro ve Mikro Ekonometrik Analiz, Finansal Ekonometri, İstatistiksel Analiz

Prof. Dr. Sema BEHDİOĞLU

Nicel Karar Yöntemleri, Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler, Yöneylem Araştırması

Doç. Dr. Eylem ACAR

Çok Kriterli Karar Verme, Kansei Mühendisliği, Optimizasyon Teknikleri

Doç. Dr. Noyan AYDIN

Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Yapısal Eşitlik Modelleri, Veri Madenciliği

Doç. Dr. Erkan ARI

İstatistik, İstatistiksel Analiz, Yapısal Eşitlik Modellemesi

Dr. Öğr. Üyesi Metin BAŞ

Uygulamalı İstatistik, Çok Değişkenli İstatistik, Parametrik Olmayan İstatistik

Dr. Öğr. Üyesi Seyhat BAYRAK GEZDİM

Panel Veri Ekonometrisi, Kantil Regresyon, Enerji ve Çevre Ekonomisi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Arda BURHAN

Nicel Karar Yöntemleri, Oyun Teorisi, İktisat Sosyolojisi

Arş. Gör. Dr. Semih KARACAN

Panel Veri Analizi, Kantil Regresyon, Nedensellik Analizi

Arş. Gör. Dr. Erkan AĞASLAN

Uygulamalı Ekonometri, Zaman Serisi Analizi, Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Modelleri

Arş. Gör. Neslihan ÇİLESİZ

Yapısal Eşitlik Modelleri, Hizmet Kalitesi, Çok Kriterli Karar Verme

Arş. Gör. Ayşegül YILDIZ

Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler, Yapısal Eşitlik Modelleri, Uygulamalı İstatistik

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Ömer Osman TUNÇER

0 (274) 443 210

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Ekonometri Anabilim dalı bünyesinde yer alan programlardan mezun olan adaylar kamu ve özel sektör dâhilinde, bilhassa Türkiye İstatistik Kurumu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri ve Merkez Bankası, üniversiteler gibi kuruluşlar ile sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme, planlama ve bütçe bölümlerinde çalışabilecekleri gibi son dönemde sayıları hızla artan sosyal araştırma şirketlerinde de çalışma imkânı bulacaklardır.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe