Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına öğrenci alımı 1993-1994 güz döneminde başlamıştır. Yüksek lisans derecesi alabilmek için gerekli olan toplam kredi sayısı en az 21'dir. Ayrıca öğrenci Seminer(kredisiz) dersini de almak zorundadır. Anabilim dalında açılan tüm yüksek lisans dersleri seçmelidir. Öğrenci danışmanıyla birlikte hangi dersleri seçmesinin uygun olacağına karar verir. Danışman, öğrencisine yönetmeliklere uygun şekilde sınırlı sayıda lisans dersine de kayıt yaptırmasını tavsiye edebilir. Anabilim dalında yılında açılan yüksek lisans dersleri : Fotonik, Mikrodalga Tekniği, Hibrit Araç Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Müh. Sayısal Yöntemler, Güç Kalitesi, Sistem Modelleme ve Simülasyon, İleri Programlama, Mikrosensörler, İleri Fiber Optik Sistemler, Antenler ve Propagasyon, Yenilenebilir Enerji kaynakları, Enerji Sistemlerinin Optimal İşletimi, Biyomedikal Sistemler, Elektrik Makineleri Hız Kontrol Sistemleri, Mikrosensör Uygulamaları, Yüksek Gerilimli Doğru Akımla Enerji İletimi, İleri Programlanabilir Lojik Tasarım, Güç Sistemlerinde Arıza Analizi, Bulanık Mantık ve Bilgisayar Uygulamalarıdır. Ders kredilerini tamamlayan yüksek lisans öğrencilerinin, yüksek lisans tez danışmanıyla birlikte belirledikleri bir konuda, takip eden 2 veya en fazla 3 yarıyıl içerisinde, bir tez çalışmasını tamamlaması ve jüri önünde bu tezini sunması beklenmektedir. Mühendislik eğitimi, kuramsal ve pratik bilgilerin elde edilmesi, bilgiyi kullanabilme, sistemleri tanıyıp yeni alternatifler oluşturabilme yeteneğinin geliştirilmesini ve en önemlisi öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinçlerinin kuvvetlendirilmesini amaçlar.

Bu bağlamda anabilim dalında, her türlü elektrik makinelerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretilmesi; elektrik enerjisinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve endüstriyel kullanımına ilişkin sistemlerin çözümleme ve tasarımı, elektrik-elektronik devreleri ve sistemlerinin çözümleme ve tasarımı; elektronik devre elemanları, yarı-iletken teknolojisi, analog-sayısal elektronik devreler ile bunların özellikle haberleşme teknolojisinde kullanımı, elektromanyetik alanlar, mikrodalga sistemleri ve antenler konularında kuramsal ve uygulamalı çalışmaların sürdürülmesi; kontrol sistemleri kuramı, endüstriyel otomasyon, elektrik-elektronik sistemlerin analog-sayısal denetimi, bilgisayarlı denetim alanlarında çözümleme, tasarım ve bilgisayar destekli mühendislik çalışmaları; iletişim sistemleri, fiber optik haberleşme tekniği, sayısal iletişim ve kablolu/kablosuz haberleşme konularında kuramsal ve uygulamalı çalışmaları ile bulanık mantık, tıp elektroniği ve akıllı sistemler konusunda çeşitli proje çalışmaları hedeflenmiş ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bölümde yürütülen yüksek lisans eğitiminin kalitesinin yüksek olmasına büyük önem verilmektedir. Öncelikli olarak, her bir yüksek lisans çalışmasının en az bir ulusal/uluslararası bilimsel yayınla sonuçlanması beklenmektedir. Yüksek lisans tezinden veya tezle bağlantılı olarak üretilen ulusal/uluslararası makale ve bildirilerin sayısı ve kalitesi önemli bir test aracıdır. Yüksek lisans tez jürilerine ilgili alanda uzman başka üniversitelerin öğretim üyeleri çağrılarak yapılan çalışmaların en iyi şekilde irdelenmesi sağlanmaktadır. Yapılan çalışmaların bir reel endüstriyel projenin parçası olması, proje sonucunun bir faydalı ürüne dönüşmesi ve patent alınması ve proje sonuçlarının yeni bir projenin doğmasına imkân sağlaması da projenin kalitesini gösterme açısından oldukça önemlidir.

Misyon-Vizyon

Amaçlarımız, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, toplumun sorunlarına çözümler üretebilen, evrensel değerlere duyarlı, meslek ahlakını özümsemiş ve nitelikli Elektrik-Elektronik Mühendislerinin yetişmesi için eğitim vermek, ulusal ve uluslararası toplumun ihtiyaç duyduğu teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunacak araştırmalar yapmaktır.

Hedefimiz yüksek kalitede eğitim veren, son teknoloji araştırma ve uygulama imkanlarıyla bilgi üreten, hem ulusal hem de uluslararası alanda tanınan bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü olmaktır.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof. Dr. Mehmet Ali EBEOĞLU

Sensorler, Sensor Sistemleri ve Tasarımı, Devre ve Sistemler,

Prof. Dr. Ahmet ALTUNCU

Telekomünikasyon, Fiber Optik Haberleşme Sistemleri, Fiber Optik Sensörler

Prof. Dr. Hamdi Melih SARAOĞLU

Biyomedikal Mühendislik, EEG, QCM sensörler

Prof. Dr. Yılmaz ASLAN

Güç Sistemleri, Enerji İletim, Aydınlatma tekniği

Prof. Dr. Abdurrahman ÜNSAL

Elektrik Makineleri, Enerji Sistemleri, Güç Elektroniği

Doç. Dr. Celal YAŞAR

Elektrik Tesisleri, Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri, Optimizasyon Algoritmaları

Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan ÇANAKOĞLU

Elektrik Makineleri, Senkron Makineler, Enerji Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan GÜN

Proses Kontrol, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Doğrusal Olmayan Kontrol

Dr. Öğr. Üyesi Burhanettin DURMUŞ

Yapay Sinir Ağları, Optimizasyon Algoritmaları, Kontrol Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi Kadir VARDAR

Embedded Systems, Power Electronics, Güç elektroniği uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır HİÇDURMAZ

Dalgaboyu Bölmeli Çoğullamalı (WDM) Optik Fiberli Haberleşme Sistemleri, Mikrodalga Devre Tasarımı,

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa NAMDAR

Interference Alignment, Cognitive Radio, Spectrum Sensing, Cooperative Communications and Relay Networks, Signal Processing for Wireless Communications

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Murat TEZCAN

Elektrik Makineleri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Enerji Üretim Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi Arif BAŞGÜMÜŞ

Interference Alignment, Cognitive Radio, Spectrum Sensing, Cooperative Communications and Relay Networks, Signal Processing for Wireless Communications

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Ertaç DURAK

Telekomünikasyon, Fiber Optik Haberleşme Sistemleri, Fiber Optik Sensörler

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÖZYÖN

Elektrik Tesisleri, Enerji Üretim sistemleri, Yenilenebilir Enerji Üretim Sistemleri, Optimizasyon

Arş. Gör. Evin ŞAHİN SADIK

Biyomedikal Mühendislik, EEG, QCM sensörler

Arş. Gör. Dr. Şerif Ali SADIK

Telekomünikasyon, Fiber Optik Haberleşme Sistemleri, Fiber Optik Sensörler

Arş. Gör. Yunus Emre YAĞAN

Embedded Systems, Power Electronics, Güç elektroniği uygulamaları

Arş. Gör. Yunus SERT

Proses Kontrol, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Doğrusal Olmayan Kontrol

Arş. Gör. İnci UMAKOĞLU

Elektromanyetik dalgalar, antenler, elektromanyetik alanlar

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

SÜNDÜZ EMİNE TOPÇU

0274 443 4212

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Mezun öğrenci Elektrik, Elektronik, Devre-Sistemler, Elektrik Makinaları, Elektrik Tesisleri, Kontrol-Kumanda, Telekomünikasyon, Bilgisayar, Elektromanyetik bilimleri ve bu teknolojilere ait tasarım, üretim, planlama, operasyon ve yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü iş kollarında çalışabilir. Araştırma geliştirme firmalarında, kamu ve özel sektördeki telekomünikasyon şirketlerinde, elektrik iletim ve dağıtım şirketlerinde, mühendislik şirketlerinde, yazılım ve donanım mühendisi olarak, proje mühendisi olarak, saha ve bakım mühendisi olarak, satın alma ve satış mühendisi olarak, yapı denetim firmalarında proje denetçisi olarak görev yapabilir.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe