Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Endüstri Mühendisliği, karmaşık sistemleri yönetmek ve analiz etmek, bu sistemlerin modellerini formüle etmek, sistem ve iş performansını iyileştirmek amacıyla, bu modelleri çözmek ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Endüstri Mühendisliği kurumsal performans, kalite, verimlilik ve verimlilik artırma faaliyetlerine odaklanarak, bilgiye dayalı karar alma ve geniş tabanlı sistem perspektifi sunmaktadır. Endüstri Mühendisliği, sonuçların önemli teknik kararlardan etkilendiği hemen hemen her ortamda ortaya çıkan sorunlarla ilgilenmektedir.

Endüstri Mühendisliği Anabilim dalı, öğrencilerine bir sistem görünümü geliştirmek, ilişkili verileri tanımlamak ve daha sonra en uygun çözümleri oluşturmak için gelişmiş matematiksel modeller oluşturmak için gerekli becerileri sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda, yüksek lisans programı 2001 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmış olup, doktora programı açılması için gerekli hazırlıklara başlanmıştır.  Anabilim dalı bünyesinde endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması olarak iki bilim dalı çalışmalarını sürdürmektedir.

Anabilim dalında, şuan itibariyle aktif olarak 1 Profesör, 2 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere 10 öğretim üyesi/elemanı, bölüm sekreterliğinde ise 1 idari personel görev yapmaktadır. 

Misyon-Vizyon

Misyon

Ülkemizin uluslararası rekabetteki ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi, ekip çalışmasına yatkın, problem çözme konusunda analitik düşünme yeteneği ve sistematik yaklaşıma sahip, kendine güvenen, önderlik becerisi olan, entelektüel bakış açısına sahip, insani değerlere saygılı, çağdaş ve  mesleki açıdan yetkin endüstri yüksek mühendisleri yetiştirmek için nitelikli eğitim vermektir.

Vizyon

Ülkemizde ve dünyada kabul gören çağdaş eğitim değerlerini rehber alan, özümseyen, öğrencilerine verdiği lisansüstü eğitiminde Türkiye’deki benzer anabilim dalları arasında öncü, kendisini sürekli olarak geliştiren bir anabilim dalı olmak.

Uluslararası düzeyde bilgi üreten araştırmalar yapıp, elde edilen bilgi birikimi ve deneyimi hem üniversitemiz hem de toplumun gelişmesi yönünde kullanmak.

Gelecekteki kadro ve dersler açısından eğitim ve öğretim programları geliştirmek ve teknolojiye uygunluğunu sağlamaktır.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof.Dr. Özden ÜSTÜN

Yöneylem Araştırması, Optimizasyon Yöntemleri, Çok Amaçlı Programlama, Çok Ölçütlü Karar Verme

Doç.Dr. Şafak KIRIŞ

Üretim Planlama ve Kontrol, Çizelgeleme, Çok Ölçütlü Karar Verme

Doç.Dr. İhsan EROZAN

Yöneylem Araştırması, Üretim Sistemleri, Yapay Zekâ, Zeki Sistemler

Dr.Öğr. Üyesi Abdullah KEÇECİLER

Endüstriyel Tasarım, Enerji Sistemleri, Proses Yönetimi, Esnek Üretim Sistemleri

Dr.Öğr. Üyesi Kerem CİDDİ

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Üretim ve Servis Sistemleri, Optimizasyon

Dr.Öğr. Üyesi Abdurrahman YILDIZ

Çok Kriterli Karar Verme, Bulanık Mantık, Metasezgisel Yöntemler, Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon, Sistem Simülasyonu

Dr.Öğr. Üyesi Derya DELİKTAŞ

Optimizasyon, Yapay Zeka Teknikleri, Çizelgeleme, Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri

Arş.Gör.Dr. Özgür Cem IŞIK

İstatistiksel Süreç Kontrolü, Deney Tasarımı, Zaman Serileri Analizi

Arş.Gör. Bahadır YÖRÜR

Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Çok Kriterli Karar Verme

Arş.Gör. Emre ÖZEL

Ergonomi, İş Etüdü, İstatistiksel Veri Analizi

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Yasemin BAYKARA

0 (274) 443 4302

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Endüstri Mühendisliği Bölümü yüksek lisans mezunları sahip oldukları yaklaşım, model ve teknikler ile gerek endüstri, gerekse hizmet sektörlerinde çalışabilecek niteliklere sahiptir. Mezunlarımız, çeşitli sektörlerde, üretim planlama ve kontrol, kalite yönetimi, modelleme ve optimizasyon uzmanı olarak kullanılabilirler. Sektörden bağımsız olarak orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabilirler.

İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında, mezunlarımız, gelişmekte olan alanlarda bilgi yönetimi, yenilik / ar-ge yönetimi, teknoloji yönetimi, değişim yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi gibi birçok iş fırsatı bulması beklenmektedir.

Programı başarıyla bitiren öğrenciler çeşitli üniversitelerde doktora programına başvurabilirler.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe