Fizik Anabilim Dalı

FİZİK ANABİLİM DALI

Misyon-Vizyon

Fizik Anabilim Dalının misyonu, öğrencilerini bir taraftan fiziğin temel, sağlam bilgileri, deneysel,  analitik ve hesaplama yetenekleri ile donatmak, diğer taraftan bu yeteneklerle güncel problemleri çözebilmeyi onlara öğretmektir. Fiziğin deneysel, teorik ve uygulamalı alanlarında eğitim ve araştırmayı destekleyerek, Anabilim Dalını daha çağdaş ve kendini yenileyen düzeye taşımaktır.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

(En az 3 Adet)

Prof. Dr. Atalay KÜÇÜKBURSA

Nükleer Fizik, Elektromanyetik özellikler, Gamma ve beta geçişleri, Geçiş olasılıkları.

Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK

Atom topakları fiziği, Atom ve molekül fiziği, Spektroskopisi.

Prof. Dr. Kaan MANİSA

Nükleer madde, Nükleon – nükleon etkileşimleri, Fotonükleer reaksiyonlar, Yoğunluk bağımlı Skyrme enerjisi, Radyoaktivite

Doç. Dr. H. Senem AYDOĞU

Yarıiletkenler, İnce filmler, Optik ve elektrik özellikleri, Fotovoltaikler

Doç. Dr. Hamza Y. OCAK

Elastik sabitler, Enerji band yapısı, Manyetik özellikler, XRD analizi, Termal analiz.

Doç. Dr. M. Emre KANSU

Yüksek boyutlu sayı sistemleri, Cebirsel yapılar, Matematiksel yöntemler, Elektromanyetizma.

Doç. Dr. Sedat ZEYREK

Schottky diyotlar, Akım – voltaj karakteristikleri, kapasitans – voltak karakteristikleri.

Doç. Dr. İlknur ÜSTÜNDAĞ

Manyetik rezonans, Nanosensörler, Elektroanalitik teknikler.

Dr. Öğretim Üyesi Hasan BİRCAN

Nükleer fizik, Enerji depolama, Sayısal fizik, Termal analiz, Adsorpsiyon.

Dr. Öğretim Üyesi Volkan ÇETİNKAYA

Standart model (SM) ve ötesi, Parçacık fenomenolojisi, Anormal etkileşmeler.

Araş. Gör. Dr. Hakan ÇETİNKAYA

Mikrodalga deşarj iyon kaynağı, Elektron tabancası, Radyo frekans iletim hattı, Gama spektroskopisi, Çevresel radyasyon ölçümleri

Araş. Gör. Dr. Mustafa BİÇER

Radiatif transfer, Transport teori, Rayleigh saçılması, Yarı uzay albedo, slab albedo ve milne problemleri

Öğr. Gör. Reyhan BAŞAR

Termoelektrik malzemeler, Malzeme karakterizasyonu, Katıhal Fiziği.

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Kahraman İNAN

0 274 443 3101 ; kahraman.inan@dpu.edu.tr

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Orta öğretimde öğretmenlik (Formasyon eğitimi alanlar için) yapabilirler. İş Güvenliği Sertifikası programlarından alacakları sertifika ile iş güvenliği alanında, gerekli eğitimleri tamamlayıp nükleer tıp, teşhis ve tedavi alanında sağlık fizikçisi olarak ve endüstrinin çeşitli alanlarında, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında, nükleer ve yenilenebilir enerji gibi enerji sektöründe çalışabilirler.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe