İktisat Anabilim Dalı

İKTİSAT ANABİLİM DALI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde 03.07.1992 tarihinde kurulmuş olan Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olan İktisat Bölümü, ilk eğitim öğretim faaliyetlerine 1993-1994 güz yarıyılında başlamıştır. İktisat Bölümü, İktisat Ana Bilim Dalı altında yüksek lisans ve doktora programlarından oluşmaktadır. İktisat müfredatı hem geleneksel hem de modern yöntem ve tekniklerin kapsamlı şekilde ele alındığı bir eğitim programı sunmaktadır. İktisat Bölümü, 28 Mart 2020 tarih ve 31082 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 27.03.2020 tarih ve 2319 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kapatılan Sosyal Bilimler Enstitüsü yerine Lisansüstü Eğitim Enstitüsü altında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Misyon-Vizyon

Misyon

İktisat Bölümü, ülkemizin ve Dünya’nın bugün ve gelecekte karşı karşıya kalacağı iktisadi ve toplumsal sorunlara yenilikçi ve pratik çözümler üretme noktasında nitelikli bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. İktisat bölümü uygulamalı araştırma ve öğrenmeyi teşvik eden bir sistem geliştirmektedir. Yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde toplumsal faydayı arttıran çalışmalarını lisansüstü öğrencilerini sürece dahil ederek gerçekleştirmektedir.

Vizyon

İktisat Bölümü, içinde bulunduğumuz dünyaya ve ülkemize katkıda bulunmak amacıyla akademik ve sosyal alanda yetkin bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda dünyadaki iktisadi gelişmeleri yakından takip eden, iktisadi verileri analiz ederek yorumlama yeteneği kazanan nitelikli iktisatçıları akademiye ve piyasaya hazırlamayı ve uygulanan bilimsel faaliyetlerle teorik bilgiyi pratik yöntemlerle birleştirerek toplumsal katma değer yaratmayı temel vizyonu olarak belirlemiştir.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

(En az 3 Adet)

Prof. Dr. Ramazan KILIÇ

İktisadi Düşünce, İktisat Tarihi, Avrupa Birliği

Prof. Dr. Ergin UZGÖREN

Üretici ve Tüketici Davranışları, İsraf Ekonomisi, Mikro İktisat

Prof. Dr. Macide ÇİÇEK

Para Teorisi ve Politikası, Merkez Bankacılığı, Enflasyon Hedeflemesi

Prof. Dr. İsmail KÜÇÜKAKSOY

Ekonomik Krizler, Dış Ticaret, Sermaye Uygulamaları

Prof. Dr. Ali ŞEN

Kriz Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Davranışsal Ekonomisi

Doç. Dr. Hüseyin ÖNDER

Makro Ekonomi, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, Finansal Ekonomi

Dr. Öğr. Üyesi Zeki YILMAZ

Büyüme, Bölgesel Gelime, Türkiye Ekonomisi

Dr. Öğr. Üyesi Ercan YAŞAR

Yabancı Sermaye Akımları, Dış Ticaret, Uluslararası Eşitsizlikler

Dr. Öğr. Üyesi Özer ÖZÇELİK

Konjonktürel Dalgalanmalar, Kayıt Dışı Ekonomi, Osmanlı Ekonomisi

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ODABAŞI

Beşeri Sermaye, İstihdam, Ekonomik Büyüme

Dr. Öğr. Üyesi Güray AKALİN

Gelir Dağılımı, Kurumsal İktisat, İktisadi Büyüme

Dr. Öğr. Üyesi Uğur AYTUN

İş Gücü Piyasaları, Rekabet Edebilirlik, Verimlilik

Dr. Öğr. Üyesi İlhan KORKMAZ

Bölgesel Kalkınma, Mekansal Veri Analizi, İktisat Sosyolojisi

Dr. Arş. Grv. Mesut Alper GEZER

Makro İktisat, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Türk Bankacılık Sistemi

Dr. Arş. Grv. Muhammed Yunus ŞİŞMAN

Tarım ve Gıda Politikaları, Piyasa Aksaklıkları, Uluslararası Ticaret, Enerji Ekonomisi

Arş. Grv. Mehmet Murat AKTAŞ

Ticaret ve Sermaye Piyasası Hukuku, İş Hukuku, İslami Finans Hukuku

Arş. Grv. Volkan ASLAN 

Enerji Ekonomisi, Ekonomik Özgürlükler, Panel Veri Analizi

Arş. Grv. İsmail ÇİFÇİ

Dış Ticaret, Döviz Kurları, Ekonomik Büyüme

Arş. Grv. Rabia İnci ÖZBEK

Ekonomik Büyüme, Ekonomik Özgürlük, Dış Ticaret

Arş. Grv. Ezgi Babayiğit SUNAY

Osmanlı-Türk İktisat Tarihi, İktisadi Doktrinler Tarihi, Kriz Ekonomisi

Arş. Grv. Pınar ÖZER

Makro İktisat, İktisadi Büyüme, İçsel Büyüme

Arş. Grv. Oktay KARAÇAY

Osmanlı-Türk İktisat Tarihi, İslam İktisadı ve Finansı, Davranışsal Ekonomi

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Hakan ÇOLAKOĞLU

0(274)4432131

Ender TÜRKER

0(274)4432132

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

İktisat Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan kişiler ‘İktisat Bilim Uzmanı’, İktisat Doktora programından mezun olan kişiler ‘İktisat Doktoru’ unvanına sahip olmaktadır. Bu programlardan mezun olan kişilerin Türkiye ve Dünyadaki üniversitelerin çeşitli bölümlerinde akademik kariyerine devam etme olanağı olduğu gibi, sivil toplum kuruluşlarında, kamu sektöründe, özel sektörde, reel ve finansal sektörlerde iktisatçı-yönetici konumunda istihdam edilebilmektedirler.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe