İşletme Anabilim Dalı

İŞLETME ANABİLİM DALI

                                                                                                                                  

MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI

Muhasebe finansman anabilim dalı altında Finans ve Muhasebe ve Denetim olmak üzere iki adet tezli yüksek lisans bulunmaktadır.

MUHASEBE VE DENETİM BİLİM DALI

Misyon-Vizyon

Bu programın temel amacı öğrencilerin spesifik muhasebe ve denetim bilgisine sahip olmasını, alandaki kanun ve düzenlemeler, uygulamalardaki değişmeler ve kesin bilgi kullanımı gibi muhasebe ve denetim alanındaki güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip etmesini sağlamaktır.

Muhasebe ve Denetim alanındaki yöntem, teknik ve standartlara vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof. Dr. Orhan Elmacı

Yönetim Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi , Muhasebe Teorisi, Maliyet Yönetimi, İşletme Performans Analizi, Verimlilik Yönetimi, Entegre Raporlama, Kâr Planlaması

Prof. Dr. Ahmet Ağca

 

Finansal Muhasebe, Mali Tablo Analizi, Uluslararası Muhasebe

Prof. Dr. Şerafettin Sevim

Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Mali Tablo Analizi, Denetim

Prof. Dr. Niyazi Kurnaz

 

Denetim,  İç denetim, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi

Dr. Öğr. Üye. Ali Altınbay

 

Finansal Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Uluslararası Muhasebe

Dr. Öğr. Üye. Kadir Tutkavul

 

Yönetim Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Finansal Muhasebe

Arş. Grv. Dr. Işık Altunal

 

Finansal Muhasebe, Uluslararası Muhasebe Standartları, Bağımsız Denetim

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Tuncay KULAK

0274 443 2179

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayanlar, kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerde istihdam edilebilirler. Kamuda akademisyenlik, müfettişlik ve uzmanlık gibi pozisyonlarda, özel sektörde ise bankacılık ve finans kuruluşlarının çeşitli departmanlarında çalışabilirler.

FİNANS

Misyon-Vizyon

Finans yüksek lisans programının amacı öğrencilerine hem ulusal hem de uluslararası alanda kendilerine değer katacak finans bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Finans sektöründeki kurum ve kuruluşlarda istihdam edilecek, finans alanında belirli bir yetkinliğe sahip, analitik düşünebilen ve giderek artan küreselleşme ortamına uyum sağlayabilecek çağdaş uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Akademik Kadromuz

Unvanı, Adı Soyadı

Çalışma Alanları

Prof. Dr. Mustafa Mesut Kayalı

 

Davranışsal Finans, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi

Prof. Dr. Seyfettin Ünal

 

Bankacılık, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Uluslararası Finans

Doç. Dr. Hakan Çelikkol

 

Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Davranışsal Finans, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi

Arş. Grv. Dr. Fatma Köse İçigen

 

Yatırımlar ve Portföy Yönetimi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Davranışsal Finans

İdari Kadromuz

Tuncay KULAK

0274 443 2179

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayanlar, kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerde istihdam edilebilirler. Kamuda akademisyenlik, müfettişlik ve uzmanlık gibi pozisyonlarda, özel sektörde ise bankacılık ve finans kuruluşlarının çeşitli departmanlarında çalışabilirler.

YÖNETİM ORGANİZASYON BİLİM DALI

Misyon-Vizyon

Yüksek lisans programının ana hedefi, rekabetin yoğun olduğu iş dünyasında, gereksinim duydukları analitik düşünme, zor şartlarda isabetli karar verme ve yönetim becerileri konularında eğitim sunmak ve gerçek hayatta karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında hazırlıklı olmalarını sağlamaya çalışmaktır. Program çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Akademik Kadromuz

Unvanı, Adı Soyadı

Çalışma Alanları

Prof. Dr. Ceren Karavelioğlu (Anabilim Dalı Başkanı)

Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Etik ve Uygulamalı Etik

Doç. Dr. Nezire Derya Ergun Özler

 

Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi

Dr. Öğr. Üye.     Ayşe Karaca

 

Örgütsel Davranış, Örgüt ve Grup İletişimi, Yönetim Psikolojisi

Arş. Grv. Dr.      Mürsel Güler

 

Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Arş. Grv. Dr.      Hilal Baran

Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Girişimcilik

İdari Kadromuz

Tuncay KULAK

0274 443 2179

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz

Kariyer olanakları nelerdir?

Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayanlar, kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerde istihdam edilebilirler. Kamuda akademisyenlik, müfettişlik ve uzmanlık gibi pozisyonlarda, özel sektörde ise bankacılık ve finans kuruluşlarının çeşitli departmanlarında çalışabilirler.

PAZARLAMA BİLİM DALI

Vizyon-Misyon

Pazarlama Yüksek Lisans Programının vizyonu, öğrencilerine değer oluşturma felsefesiyle küresel gereklilikler ve gelişmeler doğrultusunda üretim, markalaşma, iletişim, lojistik ve ihracat konularında eğitim veren bir yüksek lisan programı olmaktır. Vizyonumuz doğrultusundaki misyonumuz ise, uzun süreli bakış açısıyla üretim ve pazarlama alanlarında modern iş uygulamalarını takip etmek ve ilgili alanlara yeni bir boyut getirecek çalışmaları teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirmektir. Vizyonu ve misyonumuz ekseninde, bilimsel araştırma ve etik değerleri ve 5 doğru (doğru insan, doğru zaman, doğru uygulama, doğru yer ve doğru koşullar) yaklaşımıyla üretim ve pazarlama alanındaki konulara en optimal modellemelerle yaklaşmayı hedeflemekteyiz. Önceliklerimiz; ilkeli, dürüst, takım çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi, taahhütlerine sıkı sıkıya bağlı, ülkesine katkı sağlamayı isteyen, yaşam amacı olan, istekli ve yetkin bireylerle birlikte temel ve uygulamalı araştırmalar yapmaktır. 

Akademik Kadromuz

Unvanı, Adı Soyadı

Çalışma Alanları

 Prof. Dr. Aydın Kayabaşı

(Anabilim Dalı Başkanı)

Pazarlamada Güncel Konular, Tüketici Davranışları, Pazarlama Lojistiği, Veri Analizleri,

Prof.Dr. Cengiz Duran

Toplam Kalite Yönetimi, Üretim ve Operasyon Yönetimi, Üretim Sistemleri,

Doç.Dr. Müberra Yurdakul

Tüketici Davranışları, Pazarlama Stratejileri, Pazarlamada Güncel Konular

Dr. Öğr. Üy. Esra Yıldırım Söylemez

Çok Değişkenli Karar Verme Modelleri, Üretim Sistemleri, Operasyon Stratejisi, Süreç Yönetimi,

Dr. Öğr. Üy. Semra Doğan

 

Pazarlama Araştırmaları, Pazarlamada Güncel Konular, Tüketici Davranışları, Pazarlama İletişimi, Veri Analizleri.

İdari Kadromuz

Tuncay KULAK

0274 443 2179

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, özel sektörde işletmelerin pazarlama departmanlarında ürün yöneticisi, marka yöneticisi, satış departmanları, pazarlama araştırmalarıyla ilgili departmanlarda istihdam açısından avantajlı konuma gelebilmektedir. Aynı zamanda, mezunlar kendi işlerini kurarak girişimci olabilmektedir. Diğer yandan Kamu sektöründe, öğretim görevliliği, uzmanlık, araştırma görevliliği, ve akademisyenlik gibi unvanlara sahip olarak çalışma olanaklarına sahip olabileceklerdir.

SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI

Misyon-Vizyon

Sayısal yöntemler yüksek lisans programın amacı, bu alanlarda çalışmak isteyen kişilerin yetkinlik kazanmalarını sağlamak, bunun yanında ileride bu alanlarda yönetici olmalarına imkân sağlayacak bilgileri kendilerine verebilmektir.

Akademik Kadromuz

Unvanı, Adı Soyadı

Çalışma Alanları

 Prof.Dr. Gülnur Keçek (Anabilim Dalı Başkanı)

Nicel Karar Yöntemleri

 Dr. Öğr. Üye. İbrahim Arık

İstatistik

İdari Kadromuz

Tuncay KULAK

0274 443 2179

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayanlar, kamu ve özel sektörde çeşitli kademelerde istihdam edilebilirler. Kamuda akademisyenlik, müfettişlik ve uzmanlık gibi pozisyonlarda, özel sektörde ise bankacılık ve finans kuruluşlarının çeşitli departmanlarında çalışabilirler.

Son Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022, Pazartesi