Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI          

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Maden Mühendisliği Anabilim Dalı; mesleki ve akademik faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisine ve yetişmiş insan potansiyeline katkı sağlamak, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde araştırma-geliştirmeye önem veren, uluslararası çalışmalardan haberdar dinamik öğrenciler yetiştirmek amacıyla 1993 yılında yüksek lisans, 2004 yılında doktora alanında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Anabilim Dalı öğrencileri kömür, metalik madenler ve çeşitli endüstriyel hammaddelerin bulunması, işletilmesi, hazırlanması ve zenginleştirilmesi konularında yetiştirilmekte, çağın gereklerine uygun olarak eğitim görmektedirler. Aynı zamanda lisansüstü mezunlarımız tünel, baraj ve metro inşaatları, seramik sektörü, çimento sanayi, tuğla kiremit sanayi vb. yurt içi ve yurt dışında bulunan birçok sektöre de üst düzeyde hizmet vermektedir. Ayrıca; bölgesel sorunlara çözüm üretmek, üniversite sanayi iş birliğini geliştirmek, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, AR-Ge projeleri geliştirmek, döner sermayeye katkıda bulunmak gibi stratejilerimiz bulunmaktadır. Yapılan projelerde tasarım ve bilgisayar modelleri kullanılmaktadır.

Yüksek lisans ve doktora çalışmaları için yurtdışından öğrenci ve araştırmacılar anabilim dalımızda görev yapmış olup, anabilim dalımızdan da yurtdışına araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere tüm anabilim dalı öğretim elemanları farklı ülke ve üniversitelere ziyaretlerde bulunmuştur.

Anabilim dalımızda şimdiye kadar toplam 144 lisansüstü tez tamamlanmıştır. Bugüne kadar anabilim dalı öğretim üyelerimiz ve elemanlarımız tarafından yapılan bilimsel çalışmalarda 224 adet SCI/SCI expanded makale, 464 adet uluslararası bildiri, 119 adet ulusal makale, 150 adet ulusal bildiri ve son 5 yılda 421 atıf mevcuttur. Ayrıca 19 BAP, 63 Üniversite-Sanayi Projesi, 2 TÜBİTAK, 1 Kalkınma Ajansı ve 5 adet Diğer Kamu Kuruluşları ile toplamda 90 proje anabilim dalı üyelerimiz tarafından tamamlanmıştır.

Anabilim Dalı’mızda,

 • Maden İşletme
 • Cevher Hazırlama
 • Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi
 • Kömür Hazırlama Teknolojileri

olmak üzere dört bilim dalı mevcut olup, eğitim-öğretim faaliyetleri normal öğretim şeklinde yapılmaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir.

Maden Mühendisliği Anabilim Dalı laboratuvar envanterinde yer alan cihaz ve deney düzenekleri ile çok sayıda deneyler yapılabilmektedir. Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Laboratuvarlarında eğitim-öğretim amaçlı, kamu ve özel kurum/kuruluşların endüstriyel ihtiyaçlarına da cevap verebilen laboratuvarlar aşağıda verilmiştir.

 • Yüzey Kimyası Laboratuvarı
 • Cevher Hazırlama Laboratuvarı
 • Fiziksel Zenginleştirme Laboratuvarı
 • Flotasyon Laboratuvarı
 • Kimyasal Analiz ve Zenginleştirme Laboratuvarı
 • Kırma Öğütme Laboratuvarı
 • Kaya Mekaniği Laboratuvarı
 • Havalandırma Laboratuvarı
 • Kendiliğinden Yanma Laboratuvarı
 • Mineroloji ve Petrografi Laboratuvarı
 • Bilgisayar Laboratuvar

Misyon-Vizyon

Misyon

 1. Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve kişisel birikimlerden yararlanarak ülkemiz madencilik sektörünün geleceği için çağdaş bilgi ile donanmış, çevresi ile uyumlu kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip nitelikli bireyler yetiştirmek,
 2. Üniversite-endüstri işbirliğine önem veren, endüstrinin gelişimini yönlendiren ve sorunlarına çözüm üretebilen, aynı zamanda sektör çalışanları ile bilgi ve deneyimlerini her düzeyde paylaşan takımlar oluşturarak araştırmalar yapmak,
 3. Disiplinli bir takım çalışması anlayışı içinde, akademik çalışmalarını üst düzeyde yürütebilecek donanıma sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde maden mühendisliği projelerinin öneri, yürütme ve sunumu aşamalarında katkı koyabilecek yetenekte, toplum ve çevre değerlerine duyarlı mühendislik etiğine sahip akademik birer birey yetiştirmektir.

Vizyon

Üniversite-endüstri işbirliğine dayalı çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, tüm bu çalışmaları uluslararası ilişkilerle geliştirerek sürdürebilir kılan, ulusal alanda lider, dünyada saygın bir Anabilim Dalı olmaktır.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof. Dr. İ.Göktay EDİZ

 • Metan Emisyonu ve Drenajı
 • Yeraltı Kömür Madenciliğinde Çevre Sorunları
 • Kömür Tozu Patlamaları
 • Madencilik ve Çevre İlişkileri

Mermer Madenciliği ve Fabrika İşletmeciliği

Prof. Dr. Kaan ERARSLAN

 • Maden Değerlendirme
 • Jeoistatistik
 • Maden Ekonomisi
 • Optimizasyon
 • Modelleme
 • Programlama(C++ ve Fortran)

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim

Prof. Dr. Cem ŞENSÖĞÜT

 • Maden Havalandırma ve Emniyet
 • Maden-Mühendislik Ekonomisi
 • Maden İşletme

İş Sağlığı ve Güvenliği

Prof. Dr. Önder UYSAL

 • Maden Planlama
 • Delme-Patlatma
 • Patlatmanın Çevresel Etkileri

Madenlerde Tahkimat

Prof.Dr. Ali UÇAR (Anabilim Dalı Başkanı)

 • Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme
 • Flotasyon
 • Kolloid ve Yüzey Kimyası
 • Proses ve Tesis Tasarımı
 • Atık Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Prof. Dr. Hakan AYKUL

 • Açık Ocak Madenciliği
 • Maden Modelleme
 • Kalite Kontrol
 • İstatistik

Mühendislik Ekonomisi

Prof.Dr.Cengiz KARAGÜZEL

 • Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme
 • Flotasyon
 • Yüzey Kimyası

Atık Su Yönetimi

Prof.Dr. Nezahat EDİZ

 • Bor Zenginleştirme
 • Cam Üretim Prosesi

Yapı Malzemeleri Üretim Yöntemleri

Prof. Dr. Yaşar KASAP

 • Açık Ocak Madenciliği
 • Mermer ve Taş Ocağı İşletmeciliği
 • İşletmelerde Verimlilik Yönetimi ve Verimlilik Artırma Teknikleri

Madencilikte Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Uygulamaları

Doç. Dr. Oktay ŞAHBAZ

 • Flotasyon
 • Jameson Flotasyon Hücresi
 • Kömür Flotasyonu
 • Parça Mekaniği
 • İstatistiksel Deney Tasarımı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği

Risk Değerlendirme

Dr.Öğr.Üyesi Sunay BEYHAN

 • Kaya Mekaniği
 • Madenlerde ve Tünellerde Tahkimat
 • Delme-Patlatma

Şev Stabilite Analizi

Dr.Öğr.Üyesi Necmettin ÇETİN

 • Açık İşletme Madenciliği
 • Maden Makinaları Sevk Sistemleri
 • Bilgisayar Uygulamaları

Optimizasyon

Dr.Öğr.Üyesi Şahin YUVKA

 • Madenlerde Havalandırma ve Emniyet İşleri
 • Yeraltı Kömür Madenciliği
 • Mermer Madenciliği ve Fabrika İşletmeciliği
 • İş Güvenliği

Sondaj

Dr.Öğr.Üyesi Cihan DOĞRUÖZ

 • Maden Mekanizasyonu
 • Enerji ve Mineral Ekonomisi
 • Madenlerde Kazı ve Optimizasyon

Maden Planlama ve Modelleme

Dr.Öğr.Üyesi Uğur DEMİR

 • Kömür ve Cevher Hazırlama
 • Katı Yakıt Karakterizasyonu ve Temizleme
 • Kimyasal Zenginleştirme

·  Hafif Yapı Malzemesi ve Karakterizasyonu

Dr.Öğr.Üyesi Özer ÖREN

 • Yeraltı Madenciliği
 • Madenlerde Havalandırma

·  Kömürlerde Kendiliğinden Yanma ve Kömür Oksidasyonu

Arş. Gör. Ömer CANIEREN

 • Cevher Hazırlama- Zenginleştirme

·  Hidrometalurji

Arş. Gör. Ahmet ÖZGÜR

 • Maden Makinaları

·  Madenlerde Tahkimat

Arş.Gör. Mehmet ÖZDEMİR

 • Maden Mühendisliği 3D Programları
 • Kaya Mekaniği
 • Şev Stabilitesi

·  Açık ve Kapalı İşletme Madenciliği

Arş. Gör. Sevgi KARACA

 • Cevher Hazırlama- Zenginleştirme

·  Flotasyon

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Ahmet YAŞAR

Tel: 0274 443 4082

e-posta: ahmet.yasar@dpu.edu.tr

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Mezunlarımız özel sektör ve devlet kurumlarında görev alarak kariyerlerini ilerletebildikleri gibi isterlerse, üst düzey akademik çalışmalara da devam edebilmektedirler. Özellikle madencilik sanayine yönelik özel sektör veya devlet kurumu örnek verilebilir.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe