Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Makina Mühendisliği Bölümünde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları yürütülmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora programlarını tamamlayabilmek için öğrencilerin 7 dersten başarılı olmaları, bir seminer vermeleri ve bir tez hazırlamaları gerekir. Bölümümüzde yüksek lisans programı 1993-1994 yılında, doktora programı ise 2009 yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Misyon-Vizyon

Misyon

Sanayi, üniversite ve  araştırma  kurumlarında  başarı  ile  görev   alabilecek,   yenilikçi, bilimsel ve teknik problemleri çözmede  sistematik  yaklaşıma sahip, araştırıcı, yapacağı evrensel standartlardaki bilimsel araştırmalar ile ülkenin teknolojik ufkunu genişletmede ve kalkınmasında öncü olmak, yaptığı araştırmaları yayınlayarak bilime ve topluma katkıda bulunan bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Ülkemizin ve dünyanın mühendislik ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırmalar yapan, literatüre ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunan bir bölüm olma  özelliğini sürdürmektir.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

(En az 3 Adet)

Prof.Dr.Ramazan KÖSE

(Bölüm Başkanı)

Isı Transferi, Termodinamik, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal Enerji, Güneş Enerjisi Sistemleri, Alternatif Enerji Kaynakları, Enerji Verimliliği, Enerji Dönüşüm Sistemleri, Isıtma ve Soğutma Sistemleri, Yenilenebilir Enerji, Akışkan Yataklı Kazanlar, Elektrik, Gaz, Buhar Ve İklimlendirme Üretimi Ve Dağıtımı, İmalat

Prof.Dr.Mustafa AYDIN

Kaynak Teknolojileri ; Üretim Teknolojileri ; Malzeme Tasarım ve Davranışları

Prof.Dr.Mustafa Arif ÖZGÜR

Enerji ; Termodinamik ; Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Prof.Dr.İsmet ÇELİK

Tersine Mühendislik, 3 Boyutlu Yazıcılar, Makine Elemanları, Tasarım ve İmalat

Prof.Dr.Özer AYDIN

 Termodinamik ; İçten Yanmalı Motorlar ; Yakıtlar ve Yanma

Doç.Dr.Abdullah AKBULUT

Enerji , Isı Transferi, Termodinamik

Doç.Dr.Hilmi YURDAKUL

Seramik Malzemeler ; Malzeme Bilimi ; Malzeme Karekterizasyonu

Dr.Öğr.Üyesi Ağah AYĞAHOĞLU

Malzeme, Konstrüksiyon - İmalat, Mekanik Testler

Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan ERBAŞ

Enerji Mühendisliği ve Ekonomik Sektörlerde Enerji Verimliliği, Yanma, Hava Kirliliği

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa GÜLEŞEN

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Toz Teknolojisi

Dr.Öğr.Üyesi Ümran ERÇETİN

 Enerji ; Termodinamik ; Isı Transferi

Dr.Öğr.Üyesi Bayram ALAKUŞ

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ; Akışkanlar Mekaniği ; Sonlu Elemanlar Analizi

Dr.Öğr.Üyesi Hasan Donat YILDIZAY

 Enerji ; Isı Transferi ; Termodinamik

Dr.Öğr.Üyesi Feridun KARAKOÇ

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ve Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Bilgisayar Destekli Mühendislik Analizi (Kinematik ve Yapısal Analiz), Eklemeli İmalat ve 3 Boyutlu Yazıcılar, 3 Boyutlu Tarama Ve Tersine Mühendislik

Dr.Öğr.Üyesi Kemal Cem KÖSE

Robotik, Medikal Robotlar, 3D yazıcılar doku ve organ üretimi

Arş.Gör.Melih CANLIDİNÇ

Makine Teorisi ve Dinamiği ; Biyomekanik ; Robotik

Arş.Gör.Halit ARAT

Termodinamik, Enerji-Ekserji Analizi, Jeotermal, Kojenerasyon, Bölgesel Isıtma, Isı Değiştiriciler

Arş.Gör.Furkan Yasin GÖRGÜLÜ

Bilgisayar Destekli Teknik Çizim ve Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD), Aerodinamik, Yenilenebilir Enerji

Arş.Gör.Oğuz Ozan YOLCAN

Enerji ; Termodinamik ; Isı Transferi

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Fahriye YENİKAYA

(Bölüm Sekreteri)

0 (274) 443 4172 / fahriye.yenikaya@dpu.edu.tr

 

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Mezunlarımızın; 

  • Ulusal ve/veya uluslararası özel sektörde ve/veya kamuda, makine mühendisliği eğitimi gerektiren birimlerde çalışması
  • Bulunduğu ortamda problemleri tespit ederek çözüm üretecek projeler geliştirmesi,
  • Kamuda ve/veya özel sektörde, AR-GE ve ÜR-GE projelerinde görev alması
  • Girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturması ve öncelikli alanlarda çalışmalar yaparak sanayide gelişmeye katkı sağlaması

Ulusal ve/veya uluslararası araştırma kurumlarında, enstitülerde bilimsel araştırma yapması amaçlanmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe