Maliye Anabilim Dalı

MALİYE ANABİLİM DALI

Maliye Anabilim Dalı, ileri düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, öğretim elemanları ve toplumun çeşitli kesimlerine araştırmacılar yetiştirmek amacıyla Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1994 yılında açılmış ve 2020 yılından itibaren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Maliye anabilim dalındaki çalışmalar mali iktisat, maliye teorisi, bütçe ve mali planlama ve mali hukuk olmak üzere dört bilim dalına ayrılır.

Maliye Yüksek lisans programının amacı, başta kamu sektörü olmak üzere, özel sektör kuruluşlarında uzman olarak çalışacaklara mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve maliye teorisi alanında ileri düzey becerileri kazandırmayı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini artırmayı, doktora çalışmalarına hazırlamayı hedeflemektedir.

Yüksek lisans mezuniyeti sonrasında kazanılan derece Maliye Bilim Uzmanı;

Doktora mezuniyeti sonrasında kazanılan derece Maliye Doktoru ’dur.

Misyon-Vizyon

Mali mevzuata hâkim, maliye alanında yeni gelişmeleri takip eden ve hızlı değişime ayak uydurabilen, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip, mali, sosyal ve ekonomik konularda ileri düzeyde bilgi ve beceri kazanmış, ortaya çıkan ekonomik ilişki ve olayları yorumlayıp değerlendirebilecek ileri düzey bilgilere sahip bireyler yetiştirmektir.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Doç. Dr. Berna HIZARCI BEŞER

KAMU EKONOMİSİ, VERGİLEME EKONOMİSİ, KAMU HARCAMALARI

Doç. Dr. Hatice DAYAR

BÜTÇE, KAMU MALİYESİ, YEREL YÖNETİMLER

Doç. Dr. A. Burhan BAHÇE

VERGİ SİSTEMİ, VERGİ HUKUKU, VERGİ CEZA HUKUKU

Dr. Öğr. Üyesi Güner TUNCER

MALİYE POLİTİKASI, PARA POLİTİKASI, KAMU EKONOMİSİ

Dr. Öğr. Üyesi E. Nail SAĞDIÇ

VERGİLEME, VERGİ GELİRLERİ, POLİTİK İKTİSAT

Dr. Öğr. Üyesi Özgür SAYGIN

VERGİ CEZA HUKUKU, VERGİ YARGI HUKUKU, TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Dr. Öğr. Üyesi Özcan ERDOĞAN

KALKINMA ALANI, VERGİ POLİTİKASI, DÖVİZ KURU POLİTİKASI

Arş. Gör. Dr. Ulvi SANDALCI

TÜRK VERGİ SİSTEMİ, VERGİ HUKUKU, VERGİ DENETİMİ

Arş. Gör. Dr. İnci SANDALCI

VERGİ UYGULAMALARI, TÜRK VERGİ SİSTEMİ, VERGİ HUKUKU

Arş. Gör. Dr. Tuba GEZER

KAMU MALİYESİ, KAMU HARCAMALARI, REFAH DEVLETLERİ

Arş. Gör. Dr. Öner GÜMÜŞ

ANAYASAL İKTİSAT, KAMU TERCİHİ TEORİSİ, HUKUK VE EKONOMİ

Arş. Gör. Fatma ALKAN

BÜTÇE, YEREL YÖNETİMLER, SOSYAL BÜTÇELER

Arş. Gör. Serhat GÖZEN

KAMU MALİYESİ, MALİYE POLİTİKASI, KAMU EKONOMİSİ

Arş. Gör. Ebru KOÇAK

BÜTÇE, YEREL YÖNETİMLER, KAMU MALİYESİ

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Sekreter Fecriye BOZ

0-274-443 2245

Hizmetli Halil ELMACI

0-274-443 2031

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Maliye Bölümü gerek özel sektör gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Yüksek Lisans Maliye, İktisat gibi alanlarda akademik kariyer yapmak için doğru yönde atılmış bir adımdır. Ayrıca, verilen derslerde akademik bilgi yanında eleştirel düşünme, yorum yapabilme ve analiz teknikleri üzerinde durulmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz iş başvuruları ve mülakatlarda avantaj sağlayabilmektedir. Gerçekten de birçok öğrencimiz Yüksek Lisans yaparken iş sınavlarına katılarak akademik ortamın oluşturduğu avantajlardan yararlanmakta ve bu sınavlarda başarılı olmaktadırlar. Mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkânına sahiptirler. Kamu kesiminde Vergi Müfettişliği, Maliye Müfettişliği, Kontrolörlük, Gelir Uzmanlığı, Sayıştay Denetçiliği, İdari Yargı Hakimliği, farklı kamu kurumlarında uzmanlık, bankalarda müfettişlik gibi görevler yapabilmektedir. Özel sektörde ise bankalarda müfettişlik ve uzmanlık, şirketlerde vergi danışmanlığı, mali müşavirlik ve mali müşavirlik belli başlı iş alanları olarak sayılabilir.

Maliye Anabilim dalında Yüksek Lisans yapmak, iş hayatına atılmış kişilerin de uzmanlık alanları ile ilgili yeni bilgi ve gelişmelere ulaşmalarını sağlayarak başarılarını arttıracak ve mesleklerinde yükselmelerinde önemli bir basamak oluşturacaktır. Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2021, Çarşamba