Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalı 2014 akademik yılından bu yana üniversitemizin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı olarak Yüksek Lisans eğitimi vermektedir. Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı tamamlama süresi azami üç yıldır. Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. Tezli yüksek lisans programı her dönem toplam 30 AKTS’den az olmamak üzere açılan dersler ile bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans mezunlarımız, üniversitemiz dışındaki farklı üniversitelerden gelen lisans mezunları ve araştırma görevlilerine de lisansüstü eğitimi alabilmektedir. Yüksek lisans programımız, 2017-2018 akademik yılı içerisinde ders programını yenileyerek günümüz şartlarına uygun hale getirilmiştir.

Misyon-Vizyon

Toplumsal sorumluluklarının farkında olan; meslek etiğine sahip; demokratik, sosyal ve kurumsal yapılarla işbirliği içinde çalışarak nitelikli eğitim-öğretim yapan; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; bilimsel ve teknolojik açıdan okur yazar; gelişen ve değişen bilgiyi takip eden; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; eleştirel düşünen fen bilimleri öğretmenleri ve alan uzmanları yetiştirmektir. Ayrıca fen bilimleri alanında ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirerek, bu alanda ülkemizin ihtiyacı olan fen eğitimcileri yetiştirmek ve öğretim programının niteliğini geliştirmektir.

Ana Bilim Dalımızda, lisansüstü düzeyde yürütülen derslerin ve tez çalışmalarının ulusal ve uluslar arası literatürdeki gelişmelerle uyum içinde olması, ulusal ve uluslar arası düzeydeki proje, makale ve araştırma çalışmalarına katılım sağlanarak, Fen Bilimleri Öğretmeni eğitiminde sürekli geliştirme anlayışının egemen kılınması ve uzmanlaşmaları yolunda daha fazla fırsat sunularak 21. yüzyılın Fen Bilimleri Öğretmenlerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof. Dr. İrfan TERZİ

Biyoloji.

Prof. Dr. Hüseyin ÇAVDAR

Hizmet öncesi fen öğretmen eğitimi, Doğal ürünler kimyası, İndol kimyası.

Doç. Dr. Özge AYDIN ŞENGÜL

Hizmet öncesi fen öğretmen eğitimi, Fen öğretim programları, Fen eğitiminde kullanılan yöntem teknik ve yaklaşımlar.

Doç. Dr. Muhammed Sait GÖKALP

Web mobil tabanlı öğrenme, Fizik eğitiminde teknoloji, fizik öğretme ve öğrenmede yapay zeka, MOOC, çalışma alışkanlıkları.

Doç. Dr. Mustafa Menderes ALYÖRÜK

Yoğun madde fiziği, yarı iletkenler, Hesaplamalı malzeme fiziği.

Dr. Öğr. Üye. Yusuf ZORLU

Modellemeye dayalı öğretim, İşbirlikli öğrenme Modeli, 21. yüzyıl becerileri, Fen eğitiminde deney ve Etkinlik uygulamaları.

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Nebiye Gülçin DENİZ

0274 443 4617

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

  • Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve devlet okullarında fen bilgisi ve teknoloji öğretmeni olarak çalışabilirler.
  • Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı müdürlüklerde uzman kadrolarında çalışabilirler.
  • Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı üniversitelerde, uzman, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.
Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe