Muhasebe Anabilim Dalı

MUHASEBE ANABİLİM DALI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde kurulu bulunan Muhasebe Ana Bilim Dalı ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel kesimin gereksinim duyduğu, çağın gereklerine uygun muhasebe ve finansman formasyonu ve becerileriyle donatılmış insan kaynağını hazırlama ve yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Muhasebe Anabilim Dalı altında iki yüksek lisans programı bulunmaktadır. Bunlar:

  • 2019-2020 güz döneminde öğrenci kabulüne başlayan Uluslararası Finansal Raporlama ve Finansal Analiz Tezli Yüksek Lisans programı
  • 2020-2021 güz döneminde öğrenci kabul etmesi planlanan Uluslararası Finansal Raporlama ve Finansal Analiz Tezsiz Yüksek Lisans programı

Görüldüğü üzere Ana Bilim Dalımız bünyesinde tezli ve tezsiz olmak üzere Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz Yüksek Lisans Programları kurulmuştur. Tezli yüksek lisans programımız daha çok akademik kariyerini ilerletmeyi ve akademisyenliği düşünen adaylara yöneliktir. Tezsiz yüksek lisans programımız ise muhasebe ve denetim meslek mensuplarının eğitim ve kariyer ihtiyaçları için tasarlanmıştır. Adayların ALES ve yabancı dil puanına gerek olmadan lisans mezuniyet puanları ile yerleşebilecekleri tezsiz yüksek lisans programları mesleki staj sürelerinin kısalttığı gibi (akredititasyon işlemleri sonrasında) belge sahibi muhasebe ve denetim meslek mensuplarının zorunlu mesleki eğitimlerine saydırılabilecektir.

Anabilim dalımız iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon ve belirlediği misyon çerçevesinde bağlı olduğu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Enstitü Müdürlüğü ve üst kuruluş olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü üzerinden yürütür.

Muhasebe Anabilim Dalı, sahip olduğu zengin ve nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Muhasebe Ana Bilim Dalı, gerçekleştirdiği akademik çalışmaları ile ülke ve dünya bilimine, yetiştirdiği vasıflı öğrencilerle ülkemiz istihdam piyasasına ve bölgesel bazda faaliyet gösteren işletmelerle kurduğu ilişkilerle de üniversite sanayi işbirliğine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.

Tezli ve Tezsiz Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz Programları;

  • Türkiye'de bu alanda, yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim hizmeti sunan ilk bölümlerden biri olarak, çıtayı hep yukarıda tutmayı,
  • Sadece bilimsel açıdan gerekli programları değil, aynı zamanda sosyal ve etik değerleri, insanlığın ortak değerlerini paylaşmayı, analitik düşünceyi ve öğrencilerin kendi beceri ve motivasyonlarını kuvvetlendiren eğitim-öğretim programlarını önemsemeyi,
  • Öğrencileri, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin mesleğe yansımalarını dikkate alan, mesleğinde en iyi yerlere gelmeyi esas alan, iyi bilgilendirilmiş ve iyi bireyler olarak yetiştiren ve hayata geniş bir yelpazede hazırlayan bir bölüm olmayı hedefler.

Tezli yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında doktora öğrenimlerine yönelebilirler.

Misyon-Vizyon

Misyon

En önemli misyonumuz muhasebe mesleğinde kariyer yapmak isteyen öğrencilerin muhasebe ve denetim standartları, maliyet ve yönetim muhasebesi alanlarında hem teorik hem de uygulama bazında gerekli alt yapı ile donatılarak, hali hazırda yaşanan eğitim sonrası mesleğe adaptasyon sorunlarını yaşamadan, iş hayatına atılmalarını ve sektörün talebinin karşılanmasını sağlamaktır. Diğer taraftan muhasebe ve denetim meslek mensuplarının bir taraftan mesleklerini icra ederken diğer taraftan bilgi ve becerilerini arttırmalarına destek olmak da misyonumuzun bir parçasını oluşturmaktadır. Böylece muhasebecilik, bağımsız denetçilik, iç denetçilik ve yönetime destek veren bağımlı muhasebe meslek mensupluğu yolunda öğrenci ve meslek mensuplarına önemli mesleki bilgi ve beceri sağlamaktır.

Vizyon

Anabilim Dalımızın eğitim, öğretim kalitesi ve bilimsel başarıları ile ulusal ve uluslararası alanda tanınmasını sağlayarak, bünyesinde bulunan programlar ile ilgili eğitim veren benzer programların en iyileri arasında yer almaktır.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Doç. Dr. Selçuk YALÇIN

Finansal Raporlama Standartları, Finansal Raporlama ve Analiz, Stratejik Maliyet Yönetimi, Finansal Muhasebe, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Doç. Dr. Emin ZEYTİNOĞLU

Muhasebe Tarihi, Finansal Raporlama Standartları, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Finansal Raporlama ve Analiz

Doç. Dr. Tansel ÇETİNOĞLU

Finansal Raporlama Standartları, Finansal Raporlama ve Analiz, Bağımsız Denetim, İç Denetim

Doç. Dr. Şerife ÖNDER

Gönüllü Kamuyu Aydınlatma, Kar Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Raporlama, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Entegre Raporlama

Arş. Gör. Nesil İŞBİL

Finansal Raporlama Standartları, Finansal Raporlama ve Analiz, Finansal Muhasebe

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Nihat AYIRTÇI

nihat.ayirtci@dpu.edu.tr

Tel: 0 (274) 443 73 20

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Muhasebe Anabilim Dalı, öğrencilerini kamu ve özel sektöre yönelik olarak birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Bölümünün etkileşim halinde olduğu paydaşlar; TÜRMOB, KGK, SPK, BDDK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklara bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler, araştırma kurumları, enstitüler şeklinde özetlenebilir.

Programdan mezun olan öğrencilerimiz, bağımlı veya bağımsız serbest muhasebeci mali müşavir olabilecekleri gibi, bağımsız denetçi veya iç denetçi olarak da istihdam edilebilirler. Ayrıca tezli yüksek lisans programından mezun olan öğrencilerimizin akademisyen olmaları da mümkündür.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe