Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI

Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı 2019 yılında kuruldu ve ilk öğrencilerini aynı yıl güz döneminde aldı. Günümüzde sanat, görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım ve çizgi film/animasyon’un önemi; görsel sanatlar eğitimi, reklam, sinema ve televizyon, iletişim, bilgilendirme ve oyun tasarımı, basın-yayın sektörü gibi alanlara olan ilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte giderek artmış ve hatta bir gereklilik olarak karşımıza çıkmıştır. Bu alanlardaki hareketlilik ve geleceğe dair beklentiler dikkate alındığında, sanat ve tasarım üretimine, çizgi film/animasyon yapımında yeni tekniklerin geliştirilmesine ve bu alandaki nitelikli insan gücüne olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu anlamda bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü sayısının karşılanmasının yollarından biri de, Türkiye’de yeterli oranda lisansüstü eğitim programlarının açılmasıdır denilebilir.

Hem diğer üniversitelerden mezun olan hem de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı, Resim ve Çizgi Film/animasyon Bölümü mezunu öğrencilerin lisansüstü eğitim taleplerinin karşılanabilmesi, ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, özgün, yenilikçi ve problem çözebilen ürünlerin ortaya konulabilmesi bu Programın açılmasının gerekçesini oluşturmuştur.

Misyon-Vizyon

Günümüzde sanat, tasarım ve çizgi film/animasyon’un önemi; genel anlamda eğitim, özel anlamda ise görsel sanatlar eğitimi; teknoloji ve tasarım, sinema ve televizyon, iletişim, bilgilendirme gibi alanlara olan ilgi görsel iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte giderek artmakta ve hatta bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelecekte bu önemin ve gerekliliğin giderek artacağı yönünde bir eğilimin olduğu da gözlemlenmektedir. Sektördeki hareketlilik ve geleceğe dair beklentiler dikkate alındığında, sanat ve tasarım üretimi ile çizgi film/animasyon yapımında yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi yanında sektörün nitelikli insan gücü ihtiyacı giderek artmaktadır. Çünkü bu alanda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü sayısının karşılanması için, Türkiye’deki lisans mezunu öğrencilerin sayısal oranına bakıldığında yeteri kadar tezli yüksek lisans programının olmadığı anlaşılmıştır.

 

Hem yakın illerdeki üniversitelerden mezun olan hem de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Resim Bölümü ve Çizgi Film/animasyon Bölümü mezunu öğrencilerin taleplerinin karşılanabilmesi; ülkemizin sanat ve tasarım alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün karşılanması; sanat ve tasarım alanında özgün, yenilikçi ve problem çözen ürünlerin ortaya konulabilmesi için “Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı’nın açılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof. Dr. Levent Mercin

Güzel Sanatlar, Plastik Sanatlar, Grafik Eğitimi

Prof. Dr. Selda Mant Menay

Plastik Sanatlar, Resim, Desen

Doç. Dr. Haldun Şekerci

 

Doç. Dr. Hami Onur Bingöl

 

Doç. Dr. Pınar Yazkaç

 

Doç. Dr. Nazik Çelik Yılmaz

Güzel Sanatlar, Plastik Sanatlar, Grafik Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Emine Pınar Saygın

 

Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya

Güzel Sanatlar, Grafik Tasarım, Tipografi

Dr. Öğr. Üyesi Haydar Taşçılar

Plastik Sanatlar, Resim, Desen

Dr. Öğr. Üyesi Serpil Akdağlı

Plastik Sanatlar, Resim, Desen

Dr. Öğr. Üyesi Beste Çok

 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kuzucanlı

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Canan Özkan

 

Dr. Öğr. Üyesi Mine Küçük

 

Dr. Öğr. Üyesi Merve Buldaç

 

Dr. Öğr. Üyesi Merve Karaoğlu Can

 

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Hidayet Onay (ASD Sekreteri)

0274 443 2551

hidayet.onay@dpu.edu.tr

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Bu programdan mezun olan öğrenciler, öncelikle dünyaya farklı bir gözle bakabilme becerisini kazanabileceklerdir. İyi bir görsel okuryazar olabilmenin de ilk adımlarını atmış olacaklardır. Türkiye’deki veya yurtdışındaki üniversitelerde, bu programdan mezun olmanın yanı sıra gerekli olan kriterleri yerine getirdikleri takdirde, akademisyen olabileceklerdir.

Bu programdan mezun olanlar, alanlarına yönelik aldıkları derler sayesinde sanat danışmanlığı, galeri yöneticiliği, animatör, oyun tasarımcısı (çizer), kitap resimleyicisi; yayınevleri, gazete ve dergiler, televizyon şirketleri, kamu kurumları, özel kurum ve şirketlerin tasarım merkezleri, belediyeler, matbaalar, internet, sosyal medya, fotoğraf vb. gibi alanlarda grafik tasarımcı olabilirler. Ayrıca evden çalışma yöntemini kullanarak hayatlarını idame ettirebilirler. Pedagojik formasyon sertifikası aldıkları takdirde öğretmenlik de yapabilirler. Öğretmen olarak görev yapanlar bu programdan mezun oldukları takdirde, özlük haklarına ilişkin kendilerine sunulan iyileştirmelerden yararlanabilirler.

 

Son Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022, Cuma