Seramik ve Cam Anasanat Dalı

SERAMİK VE CAM ANASANAT DALI

Seramik ve Cam Anasanat Dalı 2018-2019 akademik yılı, güz yarıyılı ile birlikte öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Anasanat dalı çatısı altında bulunan Seramik Sanat Dalı özelinde, Güzel Sanatlar Fakültelerinin Seramik, Cam, Çini,  Geleneksel Türk El Sanatları gibi lisans programlarından mezun sanatçı adaylarının, lisans düzeyindeki çalışmalarının üzerine; sanatsal düşünme boyutunu yakalamaları, evrensel sanat kavramlarını algılamaları, kişisel deneyimlerini sentezleyerek beceri düzeylerini artırmaları ve alanlarında uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanmaları amacıyla “Tezli Yüksek Lisans” eğitimi verilmektedir.

Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı / Seramik Sanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı” kapsamında, programa kabul edilen öğrenciler; ilk iki yarıyıl boyunca, teorik ve uygulamalı ders aşamasında dâhil olurlar.

Devam eden dönemlerde, öğrencinin tercihi doğrultusunda, enstitü tarafından belirlenen danışman ile birlikte tez çalışması konusu belirlenir. Tez çalışması ile ilgili yapılan araştırmalar, seminer dersi kapsamında danışman öğretim üyesi rehberliğinde değerlendirilir. Öğrenciler, enstitü tarafından oluşturulacak tez jürisi karşısında savunacakları tezlerini, yine tez konusu paralelinde kurgulayacağı bir kişisel sergi ile pekiştirirler. Programa kabul edilen öğrenciler; ortalama iki yıl (dört yarıyıl) içinde yüksek lisans eğitimlerini tamamlarlar.

Misyon-Vizyon

Çağdaş manada gelişimini sürdürmekte olan “Türk Seramik Sanatı” temsilcilerinin, uluslararası düzeyde önemli adımlar atmasına rağmen, küreselleşen dünyada ve içinde yer almaya çalıştığımız Avrupa Birliği ülkelerinde, akademik boyutta daha nitelikli kazanımlar elde etmemiz gerekmektedir. İhracat acısından son dönemde büyük bir sıçrama gerçekleştirerek, dünyanın en büyük ihracatçıları arasında yerini alan Türkiye, seramik sektöründe dünyada sekizinci, Avrupa’da ise üçüncü büyük üretici konumundadır.

Artan pazar payı ve sektörün büyüme oranı öngörüleri de dikkate alındığında, seramik sektörünün tasarım ve teknik gücü yüksek, yetişmiş beyin ve işi gücü ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Gerek üniversitemiz, gerekse farklı üniversitelerden mezun olmuş sanatçı adaylarının, lisansüstü eğitim alma noktasında tercih edebilecekleri en doğru tercih olmak önceliğimizdir.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Doç.  Nurettin GÜLAÇTI

Seramik Sanatı, Sanat Eğitimi, Sanatsal Seramik Tasarımı

(Seramik, Seramik Tasarımı, Estetik)

Doç. Dr. Keriman PEKKAN

Endüstriyel Seramik

(Seramik, Cam, Sır)

Doç. İsmet YÜKSEL

Seramik Sanatı / Endüstriyel Seramik Tasarımı / Bilgisayar Destekli Tasarım

(Endüstriyel Seramik, Seramik Tasarım, Üretim Yöntemleri, Form, İşlev, Bilgisayar Destekli Tasarım)

Doç. Oya AŞAN YÜKSEL

Seramik Sanatı, Seramik Sanatı Tarihi, Seramik Dekor Teknikleri

(Seramik Sanatı, Seramik Sanatı Tarihi, Dekor Teknikleri, Yüzeysel Tasarım, Bilgisayar Destekli Dekor Tasarımı)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gül ÇETİN

Seramik, Sanat Eğitimi, Endüstriyel Seramik Tasarımı

(Seramik, Seramik Tasarımı, Estetik)

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Mehmet ÖNCÜ

0274 443 2576

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Seramik Tezli Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, akademik kariyer olanaklarından faydalanabilir, doktora ya da sanatta yeterlik eğitimi öncesi uzmanlık kazanmış olurlar. Ayrıca, özelde seramik sanatı, genelde ise sanat eğitimi ve uygulamaları alanlarında araştırmacı olmanın yanı sıra, kişisel atölyelerinde, özel sektörde ya da kamu kuruluşlarında yetkin birer tasarımcı olabilirler. Seramik alanında yüksek lisans yapanların bir diğer avantajı da Güzel Sanatlar ve Tasarım alanlarının çoğunda iş imkânı bulmasıdır. Seramik mezunu olduğu halde grafik tasarım ya da iç mimarlık alanlarında başarılı olarak adından söz ettiren çok sayıda kişi bulunmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe