Sosyoloji Anabilim Dalı

SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

Eğitim Türü ve Amaçları

Sosyoloji tezli yüksek lisans programı, öğrencilerin lisans eğitimi ile edindikleri sosyolojik birikimi zenginleştirebileceği ve bu birikimi akademik çalışmalarında veya iş hayatında kullanabileceği bir programdır. Öğretim süreçlerine öğrencilerin aktif katılımını önemseyen program, öğrencilerin toplumda ve dünyada meydana gelen gelişmeleri kavramakla yetinmeyip, aynı zamanda analiz edebilmesini de amaçlamaktadır. Program, öğrencilerin sosyoloji disiplininin temel kavramlarını, tartışmalarını ve yaklaşımlarını, günümüz dünyasında meydana gelen toplumsal olaylarla ilişkilendirebilecekleri, ayrıca diğer disiplinlerin bilgi birikimlerinden de faydalanabilecekleri dersleri içermektedir. Program kent, mekân, siyaset, edebiyat ve metin analizi gibi geniş bir yelpazeyi inceleme konusu yapmakta; geçmişten gelen birikimin günümüz toplumsal sorunlarının kavranması ve incelenmesi üzerindeki etkisinin bilinciyle öğrencileri farklı yöntemsel araçlarla çalışmaya teşvik etmektedir. Sosyoloji tezli yüksek lisans programı, ileri düzeyde teorik ve pratik sosyolojik araştırmalar yapılarak sosyoloji literatürüne yeni ve değerli çalışmalar kazandırmayı amaçlamaktadır.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof. Dr. Talip KARAKAYA

Felsefe, sosyoloji, teoloji

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan GÖKTÜRK

Siyasal Partiler, Seçim, İzmler, Örgüt, Küçük Gruplar

Dr. Öğr. Üyesi Işılay GÖKTÜRK

Kültür, Kadın, Ebeveynlik, Değişme, İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Esra IŞIK

Aile, eğitim, yoksulluk, çocukluk, göç

Dr. Öğr. Üyesi Emine ÖZTÜRK

Öğrenci hareketleri, Edebiyat ve toplum

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep HİÇDURMAZ

Göç, kimlik, uyum, vatandaşlık

Arş. Gör. Dr. Orçun GİRGİN

 

Arş. Gör. Feyzeddin AYTEPE

 

Arş. Gör. Yusuf ŞAHİN

 

Arş. Gör. Seda CAN TOPKAN

 

Arş. Gör. Meltem Çelik DİRSEHAN

 

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Özkan DOĞAN

0274 443 3281

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Sosyoloji tezli yüksek lisans programı mezunları yükseköğretim kurumlarında akademisyen olarak; kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde çeşitli iş kolları ve kademelerde araştırmacı, eğitimci ve sosyolog olarak görev alabilmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe