Tarih Anabilim Dalı

TARİH ANABİLİM DALI

Tarih Anabilim dalı, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve T.C. Tarihi bilim dallarında tezli yüksek lisans eğitimi vermektedir. Anabilim dalı bünyesinde doktora programı da bulunmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans: Tezli yüksek lisans öğretimi en az 2 yıl (4 dönem), en fazla 3 yıl (6 dönem) sürmektedir. Tezli yüksek lisans programımızdan mezun olabilmek için ders dönemlerindeki ilgili derslerden, uzmanlık alan derslerinden ve tez yönetimi derslerinden başarılı olmak gerekir. Program sonunda hazırlanan tez, jüri üyeleri huzurunda savunulup başarılı olunduğu takdirde yüksek lisans diploması almaya hak kazanılır. Mezun olabilmek için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. Ders döneminde yıl boyunca iki ara sınav ve iki final sınavı yapılmaktadır. Tezli yüksek lisans programımızdan mezun olanlar, ilgili diğer şartları da sağlayarak tezli yüksek lisans diplomalarıyla doktora programlarına başvurabilmektedir.

Doktora: Doktora öğretimi en az 4yıl (8 yarıyıl), en fazla 6 yıl (12 yarıyıl) sürmektedir. Doktora programından mezun olanlar doktor unvanı alırlar. Doktora programımızdan mezun olabilmek için ders dönemlerindeki ilgili derslerden, doktora seminerinden, doktora yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarından, tez önerisinden, uzmanlık alan derslerinden ve tez yönetimi derslerinden başarılı olmak gerekir. Program sonunda hazırlanan tez, jüri üyeleri huzurunda savunulup başarılı olunduğu takdirde doktora diploması almaya hak kazanılır. Mezun olabilmek için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir. Ders döneminde yıl boyunca iki ara sınav ve iki final sınavı yapılmaktadır. Doktora programımızdan mezun olanlar, ilgili diğer şartları da sağlayarak doktora diplomalarıyla öğretim üyesi olabilmektedir.

 

 

Misyon-Vizyon

Tarih Anabilim dalı, tarih alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip, tarihi eleştirel bir bakış açısıyla, nesnel bir şekilde araştıran ve bu doğrultuda değerlendirmeler yapabilen tarihçiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Alanında uzmanlaşıp akademik yayınlar yapabilecek ve alanına yeni katkılar sağlayabilecek tarihçilerin akademik olarak gelişimlerini teşvik etmek de öncelikli hedefleri arasındadır.

 

 

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

(En az 3 Adet)

Prof. Dr. Hasan Basri KARADENİZ (Yeniçağ Tarihi)

Osmanlı Vergi Sistemi, Şeriye Sicilleri, Kütahya

Prof. Dr. Ali SARIKOYUNCU (T.C. Tarihi)

Milli Mücadele, Din Adamları, Atatürk

Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ (T.C. Tarihi)

Milli Mücadele, İç Politika, II. Dünya Savaşı

Prof. Dr. Esra SARIKOYUNCU DEĞERLİ (T.C. Tarihi)

Milli Mücadele, Dış Politika, Demokratikleşme

Prof. Dr. Necati AKSANYAR (T.C. Tarihi)

I.Dünya Savaşı, Batıcılık Akımı, Çok Partili Demokrasi Denemeleri

Doç. Dr. Emine DİNGEÇ (Yeniçağ Tarihi)

Osmanlı Çingeneleri, Osmanlı Kurumları, Osmanlı Sarayı, At

Doç. Dr. Altay Tayfun ÖZCAN (Genel Türk Tarihi)

Moğollar, Altın Orda Hanlığı, Hazar Kağanlığı

Doç. Dr. Ümmü Gülsüm POLAT (T.C. Tarihi)

Türk-Arap İlişkileri, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti,

Milli Mücadele

Doç. Dr. Arif KOLAY (Yakınçağ Tarihi)

Osmanlı‘da Ulaşım, Demiryolları, Yerel Tarih Çalışmaları, Osmanlı‘da Sanayi ve Ticaret

Doç. Dr. Bülent ÇIRIK (Yakınçağ Tarihi)

Türk-Kürt-Ermeni İlişkileri, Doğu Anadolu Bölgesi, Kütahya ve Tavşanlı Bölgesi

Doç. Dr. Ali ÖZCAN (Eskiçağ Tarihi)

Hitit, Geç Hitit, Frig

Dr. Öğr. Üyesi Naim SÖNMEZ (Yakınçağ Tarihi)

Milli Mücadele, Atatürk, Demokratikleşme

Dr. Öğr. Üyesi Şakir TURAN (Ortaçağ Tarihi)

Moğol İstilası, Türkmen, Uç, Batı Anadolu, Ahi

Dr. Öğr. Üyesi Kevser DEĞİRMENCİ (Yakınçağ Tarihi)

Osmanlı, Girit, Yakınçağ

Dr. Öğr. Üyesi Özlem SOYER ZEYREK (Yakınçağ Tarihi)

Vakıf, Kütahya, Sosyal ve Ekonomik Hayat

Dr. Öğr. Üyesi Fariz ÖNCÜ (Eskiçağ Tarihi)

Antik Dönemde Pers-Grek İlişkileri, Klasik Çağ Anadolu Ekonomisi, Eskiçağ Anadolu Sikkeleri

Arş. Gör. Mehmet Ali YILDIRIM (Yeniçağ Tarihi)

Osmanlı Devleti’nde Saltanat Sistemi, İhtilâller, Osmanlı Devleti’nin Gerilemesi

Arş. Gör. Firdevs ÖZEN (Ortaçağ Tarihi)

İlhanlı Devleti, Selçuklu Devleti, XIII-XV. Yüzyıl Yakın Doğu Tarihi

Arş. Gör. Ramazan AYDIN (Genel Türk Tarihi)

Türk Kültür Tarihi, Rusya Tarihi, Genel Türk Tarihi

 

 

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Murat BAŞAK

Tel: 0(274) 443 3191

E.mail: murat.basak@dpu.edu.tr

 

 

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

 

 

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

 

 

Kariyer olanakları nelerdir?

Tarih anabilim dalının yüksek lisans ve doktora programından mezun olan öğrenciler, ilgili şartları sağlamaları durumunda ilan edilen akademik kadrolardan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilmektedir. Ayrıca arşivlerde veya eski belgelerin korunduğu özel ve kamu kurumlarında (Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, TBMM, ulusal arşivler, kütüphaneler, tapu daireleri vb.) uzman olarak çalışma olanağı da vardır.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe