Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı 2019 yılında YÖK tarafından onaylanmış ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde başlamıştır. 2019 yılı güz döneminde ilk öğrencilerini almıştır. Program Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Misyon-Vizyon

Misyon

Tezli Yüksek Lisans programın amacı; turizm işletmeciliği alanında analiz ve sentez yeteneğine sahip, araştırmacı kimliğini benimsemiş, uzmanlık alanında bilimsel etik kurallarını öğrenmiş, alanıyla ilgili problemleri tespit edip, alternatif çözümler üretebilen, çalışma alanını belirleyerek, alanıyla ilgili tartışılan temel sorunsalları bilen, alanıyla ilgili yapılmış bir araştırmayı farklı ve uygun bir örneklem üzerinde yineleyebilen, sağlıklı iletişim kurabilen, eksikliklerinin farkında olan ve sürekli ilerlemeyi hedefleyerek bunu gerçekleştirebilen, alanıyla ilgili akademik farkındalığa ulaşabilen, alanıyla ilgili bilişim teknolojilerinden yararlanabilen ve ilgili paket programları kullanabilen, düşüncesini anlaşılır bir kurguyla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen öğretim elemanı/yönetici adayları yetiştirmektir.

Vizyon

Güçlü akademik kadrosuyla hem kendi hem öğrenci kalitesini artıran, sürekli iyileştirmeyi kendine ilke edinen, küresel düzeydeki rekabete yön verebilecek donanıma sahip mezunlar yetiştiren ve akademik başarıları ile tanınmış ve saygınlığı olan bir program olmaktır.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

(En az 3 Adet)

Dr.Öğr.Üyesi Uğur CEYLAN

Turizm Pazarlaması, Turizm İşletmeciliği, Otel İşletmeciliği

Dr.Öğr.Üyesi Elif Tuba TAMER

Turizm Pazarlaması, Turizm İşletmeciliği, Otel İşletmeciliği

Dr.Öğr.Üyesi Uğur SAYLAN

Turizm Pazarlaması, Turizm İşletmeciliği, Otel İşletmeciliği

Dr.Öğr.Üyesi Harika ÖZKAN

Örgüt Kültürü, Örgütsel Davranış, Etik

Doç.Dr.Hakan KARA

İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim

Doç.Dr.Emre SEZİCİ

İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Mehmet Ali AKŞİT (Sekreter)

0 (274) 443 72 01

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

 

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

 

Kariyer olanakları nelerdir?

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, seyahat acentaları, ulaştırma işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, yat-marina işletmeleri ve eğlence işletmeleri başta olmak üzere, hizmet sektörünün diğer alanlarında da (bankacılık, sigortacılık hastane işletmeciliği, perakende işletmeleri gibi) operasyonel ve yönetim kademelerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca kabul şartlarını yerine getirdikleri takdirde üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler. Bununla birlikte akademik hayatına devam etmek isteyen mezunlar yine belirlenmiş şartları yerine getirdikleri takdirde doktora programlarına başvurabilmektedirler. Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe