Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Tezli Yüksek Lisans: Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı tezli yüksek lisans programı eğitim-öğretimine 1993-1994 Akademik Yılı Güz Yarıyılında başlamıştır. 1993 yılından beri tezli yüksek lisans programı eğitim-öğretimine devam etmektedir. Tezli yüksek lisans öğretimi asgari 2 yıl (4 dönem), azami 3 yıl (6 dönem) sürmektedir. Tezli yüksek lisans programından mezun olanlar bilim uzmanı olurlar. Tezli yüksek lisans programımızdan mezun olabilmek için ders dönemlerindeki ilgili derslerden, uzmanlık alan derslerinden ve tez yönetimi derslerinden başarılı olmak gerekir. Ayrıca program sonunda hazırlanan tez, jüri üyeleri huzurunda savunulmalı ve başarılı olunmalıdır. Bu şekilde, ilgili diploma alınmaya hak kazanılır. Mezun olabilmek için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir. Ders döneminde yıl boyunca iki ara sınav ve iki final sınavı yapılmaktadır. Tezli yüksek lisans programımızdan mezun olanlar, ilgili diğer şartları da sağlayarak tezli yüksek lisans diplomalarıyla doktora programlarına başvurabilirler. Tezli yüksek lisans programımızdaki eğitim dili Türkçedir.

Doktora: Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı doktora programı eğitim-öğretimine 2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılında başlamıştır. 2019 yılından beri doktora programı eğitim-öğretimine devam etmektedir. Doktora öğretimi asgari 4yıl (8 yarıyıl), azami 6 yıl (12 yarıyıl) sürmektedir. Doktora programından mezun olanlar doktor unvanı alırlar. Doktora programımızdan mezun olabilmek için ders dönemlerindeki ilgili derslerden, doktora seminerinden, doktora yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarından, tez önerisinden, uzmanlık alan derslerinden ve tez yönetimi derslerinden başarılı olmak gerekir. Ayrıca program sonunda hazırlanan tez, jüri üyeleri huzurunda savunulmalı ve başarılı olunmalıdır. Bu şekilde, ilgili diploma alınmaya hak kazanılır. Mezun olabilmek için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir. Ders döneminde yıl boyunca iki ara sınav ve iki final sınavı yapılmaktadır. Doktora programımızdan mezun olanlar, ilgili diğer şartları da sağlayarak doktora diplomalarıyla öğretim üyesi olabilirler. Doktora programımızdaki eğitim dili Türkçedir.

Misyon-Vizyon

Misyon

Bilginin, eğitimin ve öğretimin kamu yararına kullanılmasının sağlanarak geleceği şekillendirecek üretici bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Kendi alanında tercih edilme nedeni olan, girişken, tüm becerilere sahip, çalışan ve çözüm odaklı mezunlar vermektir.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof. Dr. Ersen ERSOY

Kodikoloji, Erken ve Klasik Dönem Türk Edebiyatı, Metin Bilgisi

Prof. Dr. Bilal AKTAN

Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi

Prof. Dr. Atilla BATUR

Klasik Türk Edebiyatı, Osmanlı Kültürü, Vakıflar

Prof. Dr. Mustafa GÜNEŞ

Türk İslam Edebiyatı, Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı

Prof. Dr. Şahmurat ARIK

Roman, Hikâye, Edebiyat Kuramları, Mukayeseli Edebiyat, Edebiyat Tarihi

Prof. Dr. Tuncay BÜLBÜL

Klasik Türk Edebiyatı, Mensur Metin, Manzum Metin, Mensur Hikâye

Doç. Dr. Ayşe Nur SIR DÜNDAR

Yeni Türk Dili, Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi

Doç. Dr. Abdullah ACEHAN

Yeni Türk Edebiyatı, Nazım, Nesir

Doç. Dr. Erdal ADAY

Mitoloji, Türk Dünyası, Tasavvuf Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Kadir GÜLER

Klasik Türk Edebiyatı, Divan Şiiri, Tasavvuf

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KAYABAŞI

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı, Edebiyat ve Sanat Akımları

Dr. Öğr. Üyesi Halil ADIYAMAN

Roman, Şiir, Tiyatro

Dr. Öğr. Üyesi Münire BAYSAN

Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi, Kütahya Kültür ve Folkloru, Âşık Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ŞENYÜZ

Eski Türk Dili, Tarihi Kuzeybatı Kıpçakçası, Türkiye Türkçesi

Arş. Gör. Dr. Seçkin ÖZKAN

Fikir Hareketleri, Edebî Türler ve Akımlar, Edebiyat-Siyaset İlişkisi

Arş. Gör. Eraslan CANDAN

Eski Türk Dili, Kökenbilim, Dilbilim

Arş. Gör. İbrahim Kağan DEVECİ

Mitoloji, Destan, Âşık Edebiyatı

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

İbrahim ÇALIŞKAN

Tel. Nu: 0274 443 3221

E-mail: ibrahim.caliskan@dpu.edu.tr

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Tezli Yüksek Lisans Programımızda Okuyor Olanlar: İlan edilen akademik kadrolardan araştırma görevlisi kadrolarına ilgili diğer şartları da sağlamaları neticesinde başvuru yapabilirler.

Tezli Yüksek Lisans Programımızdan Mezun Olanlar: İlan edilen akademik kadrolardan öğretim görevlisi kadrolarına ilgili diğer şartları da sağlamaları neticesinde başvuru yapabilirler.

Doktora Programımızda Okuyor Olanlar: İlan edilen akademik kadrolardan araştırma görevlisi kadrolarına ve öğretim görevlisi kadrolarına ilgili diğer şartları da sağlamaları neticesinde başvuru yapabilirler.

Doktora Programımızdan Mezun Olanlar: İlan edilen akademik kadrolardan öğretim görevlisi ve öğretim üyesi kadrolarına ilgili diğer şartları da sağlamaları neticesinde başvuru yapabilirler.

Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022, Çarşamba