Uluslararası Ticaret ve Finansman Anabilim Dalı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI

Uluslararası Ticaret ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Ticaret ve Finansman Tezli Yüksek Lisans programı, hızla küreselleşen dünyada güncel ve ekonomik gelişmeleri takip eden, alanında uzman bireyler yetiştirmesi nedeniyle  önemli bir yere sahiptir. Günümüz ekonomilerinin çoğu, gayri safi yurt içi hasılalarının neredeyse tamamını uluslararası ticaretten sağlamaktadırlar. Bu nedenle bölümümüz, bu alanda talep edilen yetenekli ve donanımlı, alanında uzman, çağdaş bilgilerle donatılmış insan gücünü karşılamak üzere kurulmuştur. Bölümümüzden Bilim Uzmanı derecesiyle mezun olan öğrenciler, özel sektör başta olmak üzere ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan pozisyonlarda aktif olarak yer alabileceklerdir. Özellikle ithalat ve ihracat, uluslararası pazarlama ve sermaye yönetimi konularında uzman eleman ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bir program olan Uluslararası Ticaret ve Finans Tezli Yüksek Lisans programı 2015-2016 eğitim yılında faaliyete başlamıştır.

Bölümümüzden Bilim Uzmanı Ünvanıyla mezun olacak öğretnciler işletme ve çevresiyle ilgili stratejiler geliştirip, plan ve programlar ortaya koyabileceklerdir. Ayrıca bölümümüz mezunlarının ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek ve sağlıklı kararlar alabilecek bireyler olması hedeflenmektedir.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

(En az 3 Adet)

Prof. Dr. Ercan TAŞKIN

Küresel marka yönetimi, uluslararası lojistik yönetimi, dijital pazarlama uygulamaları

Doç. Dr. Meltem DİL ŞAHİN

Örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, yönetim ve organizasyon

Doç. Dr. Habibe Yelda ŞENER

Uluslararası pazarlama stratejileri, global pazarlama iletişimi, uluslararası marka yönetimi, uluslararası satış ve müzakere yöntemleri

Dr. Öğr. Üy. Harun BÜBER

Girişimcilik, yönetim ve organizasyon, uluslararası yönetim, kurumsal yönetim

Dr. Öğr. Üy. İçlem ER

Uluslararası pazarlama, pazarlama iletişimi, sosyal medya pazarlaması, bilimsel araştırma teknikleri

Dr. Öğr. Üy. Yavuz Selim DÜGER

Örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, liderlik, yönetim ve organizasyon

Dr. Öğr. Üy. Hamit KAHRAMAN

Uluslararası pazarlama, pazarlama iletişimi, tedarik zinciri yönetimi, inovasyon

Dr. Öğr. Üy. Ferit KARAHAN

Uluslararası finansal piyasalar, risk yönetimi, finansal krizler

Arş. Grv. Dr. Göksel KARAŞ

Uluslararası ticaret, uluslararası vergilendirme, gümrük yönetimi, uluslararası ticari kuruluşlar

Arş. Grv. Dr. Cevat SÖYLEMEZ

Güncel pazarlama yaklaşımları, dijital pazarlama, tüketici davranışı, küresel markalama ve marka yönetimi, girişimcilik

Arş. Grv. Melis ERÇİN YURCU

Uluslararası pazarlama, tüketici davranışları, kalitatif pazarlama araştırmaları

Öğr. Grv. Dr. Merve Ülkü TURGUT

Uluslararası pazarlama, ihracat, yetenekler ve kaynaklar

Öğr. Grv. Murat ÖZTÜRK

Sürdürülebilir inovasyon, ihracat performansı, uluslararasılaşma stratejileri, uluslararası ticaret hukuku

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Kağan YILDIRIM

0274 443 2276

kagan.yildirim@dpu.edu.tr

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. Ayrıca mezunlarımız Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli bakanlıklar, uluslararası örgütler, üniversiteler, özel şirketler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşları gibi pek çok ulusal ve uluslararası kurumda görev alabilmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Finansman Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Ticaret ve Finansman Tezsiz Yüksek Lisans programı, hızla küreselleşen dünyada güncel ve ekonomik gelişmelerle birlikte önemli bir yere sahiptir. Günümüz ekonomilerinin çoğu, gayri safi yurt içi hasılalarının neredeyse tamamını uluslararası ticaretten sağlamaktadırlar. Bu nedenle anabilim dalımız, ilgili alanda talep edilen yetenekli ve donanımlı, alanında uzman, çağdaş bilgilerle donatılmış insan gücünü karşılamak üzere 2019-2020 Bahar Yarı Yılında kurulmuştur ve 2020-2021 Güz döneminde faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Bölümümüzden uzmanlık derecesi alan öğrenciler, özel sektör başta olmak üzere ihtiyaç duyulan pozisyonlarda aktif olarak yer alabileceklerdir. Özel sektörde pazarlama, ithalat ve ihracat, lojistik ve taşımacılık, finans, yönetim, muhasebe ve insan kaynakları bölümlerinde; kamu da ise Dış Ticaret Müsteşarlığı, Eximbank, Bankaların Kambiyo Birimleri, İhracatçı Birlikleri ve Üye Kuruluşları, Serbest Bölgeler, Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler.

Misyon-Vizyon

Uluslararası işletme ve çevresiyle ilgili stratejiler geliştirip, plan ve programlar ortaya koyabilecek; ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek ve sağlıklı kararlar alabilecek uzman bireyler yetiştirmek misyonuyla dinamik, sektörel gelişmeleri yakından takip eden ve inovasyon odaklı bir anabilim dalı olma vizyonuna sahip bir programız.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

(En az 3 Adet)

Prof. Dr. Ercan TAŞKIN

Küresel marka yönetimi, uluslararası lojistik yönetimi, dijital pazarlama uygulamaları

Doç. Dr. Meltem DİL ŞAHİN

Örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, yönetim ve organizasyon

Doç. Dr. Habibe Yelda ŞENER

Uluslararası pazarlama stratejileri, global pazarlama iletişimi, uluslararası marka yönetimi, uluslararası satış ve müzakere yöntemleri

Dr. Öğr. Üy. Harun BÜBER

Girişimcilik, yönetim ve organizasyon, uluslararası yönetim, kurumsal yönetim

Dr. Öğr. Üy. İçlem ER

Uluslararası pazarlama, pazarlama iletişimi, sosyal medya pazarlaması, bilimsel araştırma teknikleri

Dr. Öğr. Üy. Yavuz Selim DÜGER

Örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, liderlik, yönetim ve organizasyon

Dr. Öğr. Üy. Hamit KAHRAMAN

Uluslararası pazarlama, pazarlama iletişimi, tedarik zinciri yönetimi, inovasyon

Dr. Öğr. Üy. Ferit KARAHAN

Uluslararası finansal piyasalar, risk yönetimi, finansal krizler

Arş. Grv. Dr. Göksel KARAŞ

Uluslararası ticaret, uluslararası vergilendirme, gümrük yönetimi, uluslararası ticari kuruluşlar

Arş. Grv. Dr. Cevat SÖYLEMEZ

Güncel pazarlama yaklaşımları, dijital pazarlama, tüketici davranışı, küresel markalama ve marka yönetimi, girişimcilik

Arş. Grv. Melis ERÇİN YURCU

Uluslararası pazarlama, tüketici davranışları, kalitatif pazarlama araştırmaları

Öğr. Grv. Dr. Merve Ülkü TURGUT

Uluslararası pazarlama, ihracat, yetenekler ve kaynaklar

Öğr. Grv. Murat ÖZTÜRK

Sürdürülebilir inovasyon, ihracat performansı, uluslararasılaşma stratejileri, uluslararası ticaret hukuku

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Kağan YILDIRIM

0274 443 2276

kagan.yildirim@dpu.edu.tr

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Bu programda tezsiz yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, başta dış ticaretle uğraşan özel şirketler olmak üzere, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşları gibi pek çok ulusal ve uluslararası kurumda görev alabilmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Finansman Doktora Programı

Uluslararası Ticaret ve Finansman Doktora programı, hızla küreselleşen dünyada güncel ve ekonomik gelişmelerle birlikte önemli bir yere sahiptir. Günümüz ekonomilerinin çoğu, gayri safi yurt içi hasılalarının neredeyse tamamını uluslararası ticaretten sağlamaktadırlar. Bu nedenle programımız, ilgili talep edilen yetenekli ve donanımlı, alanında uzman, çağdaş bilgilerle donatılmış insan gücünü karşılamak ve söz konusu alanda yetiştirilmiş bağımsız araştırmacı ihtiyacını karşılamak üzere 2019-2020 Bahar yarıyılında kurulmuştur. Bölümümüzden Doktora derecesiyle mezun olan öğrenciler, akademi ve enstitüler ile özel sektör başta olmak üzere ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan pozisyonlarda aktif olarak yer alabileceklerdir. Özellikle ithalat ve ihracat, uluslararası pazarlama ve sermaye yönetimi konularında uzman eleman ihtiyacını karşılayacaktır.

Bölümümüz öğrencileri, işletme ve çevresiyle ilgili stratejiler geliştirip, plan ve programlar ortaya koyabileceklerdir. Ayrıca bölümümüz mezunlarının ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek ve sağlıklı kararlar alabilecek bireyler olması hedeflenmektedir.

Misyon-Vizyon

Uluslararası Ticaret ve Finansman Doktora programının misyonu, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni çıkarımlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca Uluslararası Ticaret ve Finansman biliminin tüm kavram ve metotlarını kavrayabilmiş, gerçek hayat uygulamalarını yorumlama yetisine sahip olabilen, kendi çalışma alanında söz sahibi, ulusal ve uluslararası projelerde katkı sağlayabilen ve bilgi birikimini bilim dünyasına bildiri, makale, kitap gibi yayınlar ile aktarabilen genç araştırmacılar ve öğretim üyeleri yetiştirmektir. Dinamik, sektörel gelişmeleri yakından takip eden ve inovasyon odaklı bir anabilim dalı olma vizyonuyla; programımız başta bilim dünyasına bağımsız araştırmacılr yetiştirirken, ithalat ve ihracat, uluslararası pazarlama ve sermaye yönetimi konularında uzman eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik, yetenekli ve donanımlı, alanında uzman, çağdaş bilgilerle donatılmış insan gücünü karşılama hedefiyle faaliyet göstermektedir.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof. Dr. Ercan TAŞKIN

Küresel marka yönetimi, uluslararası lojistik yönetimi, dijital pazarlama uygulamaları

Doç. Dr. Meltem DİL ŞAHİN

Örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, yönetim ve organizasyon

Doç. Dr. Habibe Yelda ŞENER

Uluslararası pazarlama stratejileri, global pazarlama iletişimi, uluslararası marka yönetimi, uluslararası satış ve müzakere yöntemleri

Dr. Öğr. Üy. Harun BÜBER

Girişimcilik, yönetim ve organizasyon, uluslararası yönetim, kurumsal yönetim

Dr. Öğr. Üy. İçlem ER

Uluslararası pazarlama, pazarlama iletişimi, sosyal medya pazarlaması, bilimsel araştırma teknikleri

Dr. Öğr. Üy. Yavuz Selim DÜGER

Örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, liderlik, yönetim ve organizasyon

Dr. Öğr. Üy. Hamit KAHRAMAN

Uluslararası pazarlama, pazarlama iletişimi, tedarik zinciri yönetimi, inovasyon

Dr. Öğr. Üy. Ferit KARAHAN

Uluslararası finansal piyasalar, risk yönetimi, finansal krizler

Arş. Grv. Dr. Göksel KARAŞ

Uluslararası ticaret, uluslararası vergilendirme, gümrük yönetimi, uluslararası ticari kuruluşlar

Arş. Grv. Dr. Cevat SÖYLEMEZ

Güncel pazarlama yaklaşımları, dijital pazarlama, tüketici davranışı, küresel markalama ve marka yönetimi, girişimcilik

Arş. Grv. Melis ERÇİN YURCU

Uluslararası pazarlama, tüketici davranışları, kalitatif pazarlama araştırmaları

Öğr. Grv. Dr. Merve Ülkü TURGUT

Uluslararası pazarlama, ihracat, yetenekler ve kaynaklar

Öğr. Grv. Murat ÖZTÜRK

Sürdürülebilir inovasyon, ihracat performansı, uluslararasılaşma stratejileri, uluslararası ticaret hukuku

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Kağan YILDIRIM

0274 443 2276

kagan.yildirim@dpu.edu.tr

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Bu programda Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, dış ticaret alanında faaliyet gösteren özel şirketler başta olmak üzere çeşitli bakanlıklar, uluslararası örgütler, üniversitelerin akademik kadroları, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşları gibi pek çok ulusal ve uluslararası kurumda görev alabilmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, Çarşamba