Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 15.07.2016 tarih ve 8244403-299-2528-42497 sayılı yazısıyla bildirilen karar uyarınca,  Eğitim Fakültelerinin, akademik yönden yeniden yapılandırılması sonrasında Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı adıyla faaliyetlerini sürdüren bölümümüzde lisansüstü eğitim seviyesinde Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Türkçe Eğitimi Programları olmak üzere hâlihazırda iki bilim dalı öğrenci almaktadır.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak kurulmuş olan Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora Programı, Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) Programı ve Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) Programı olmak üzere toplamda 5 adet programla çalışmalarını 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemine kadar sürdürmüştür. 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi itibariyle de 28 Mart 2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2319 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programları kapsamında akademik yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek amacıyla kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılarak etkili bir sosyal bilgiler eğitimi yürütülmektedir. Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora ve Tezli Yüksek lisans programları, Sosyal Bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar, bilimsel araştırma yöntemleri ve etik, Sosyal Bilgiler eğitiminde veri analizi, eğitimde ileri istatistiksel analizler, ileri araştırma teknikleri ve yayın etiği, bilim tarihi ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.

Türkçe Eğitimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları kapsamında alanında uzmanlaşmış öğretmenler, öğretim elemanları ve akademisyenler yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütülmektedir. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda yürütülmekte olan yüksek lisans programları, Türkçe öğretiminde yaklaşımlar, araştırma yöntem ve teknikleri, istatistik ve uygulamaları, Türkçe eğitiminde ve yabancılara Türkçe öğretiminde temel dil becerileri ve materyal geliştirme, dilbilim alanları ve dilbilim, öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.

Misyon-Vizyon

Misyon

Geleceğin Türkiye’sinin inşasında etkin roller alabilecek, “fikri hür, vicdanı hür”, vatan ve insan aşkıyla dolu, millî ve evrensel değerleri özümseyerek onları geliştirme yeterliliğinde olan, çağdaş düşünceli bireylere sahip olabilmek amacıyla eğitim politikalarının geliştirilmesini, araştırma ve eğitim amacıyla diğer resmi ve özel eğitim kurumları ile iş birliğinin artırılmasını sağlayarak, topluma hizmet eden bir anabilim dalı olmaktır. Ayrıca bu çerçevede misyonumuz Türkçe ve Sosyal Bilgiler eğitimi lisans programlarından mezun olmuş öğretmenlerin; bilimsel bakış açısı geliştirebilen, yapıcı, sorunlara çözüm üreten, eleştirel düşünebilen, çağa ayak uydurabilen, geleceğe yönelik idealleri olan, iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen, disiplinler arası ilişki kurabilen ve bunları farklı alanlara aktarabilen, teori ile uygulamayı birleştiren, eğitimde uluslararası alanlardaki çalışmaları alanına uygulayabilen, güncel yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri takip edebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

 

Vizyon

Verilen görevler doğrultusunda vizyonumuz, birey yetiştirmeyi hedefleyen bütün faaliyetlerinde; en ileri bilimsel çalışma ve teknoloji imkânlarından yararlanarak, özgün, yaratıcı, aydın ve insanlığı ileriye götürücü araştırmalar gerçekleştiren, eğitim bilimleri alanında üstün nitelikli öğretim üyeleri ve topluma liderlik yapabilen bilim insanı ve uzmanlar yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, bir ana bilim dalı olmaktır.

 

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

(En az 3 Adet)

Doç. Dr. Üyesi Ayşe Derya ESKİMEN

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, TDE Ders Kitapları, TDE Öğretim Programları, Yeni Medya ve Edebiyat Çalışmaları, Dil- Edebiyat Öğretiminde Teknoloji Kullanımı, Dil-Edebiyat Öğretimi ve Metindilbilim, Metinlerarasılık

Prof. Dr. Baykal BİÇER

Eğitim Felsefesi, Eğitim Sosyolojisi, Felsefe Eğitimi, Yabancı Özel Öğretim Kurumları

Doç. Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ

Türkçe Eğitimi, Dinleme Eğitimi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Öğretim Yöntemleri,

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Türkçe Eğitimi, Konuşma Eğitimi, Diksiyon, Tiyatro ve Drama

Dr. Öğr. Üyesi Banu ÖZDEMİR

Yazma Eğitimi, Türkçe Öğretim Yöntemleri, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Türkçe Dersi Öğretim Programları

Dr. Öğr. Üyesi Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN

Çevre Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Vatandaşlık Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Hafize ER TÜRKÜRESİN

Değer Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Vatandaşlık Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SARI

Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sözlü Tarih, Tarih Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Kürşad YANGİL

Türkçe Eğitimi, Okuma Eğitimi, Dinle Eğitimi, Yazma Eğitimi, Konuşma Eğitimi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Dr. Öğr. Üyesi Sibel IŞIK MERCAN

Coğrafya Eğitimi, Çevre Eğitimi, Günümüz Dünya Sorunları

Arş. Gör. Dr. Abdullah KALDIRIM

Türkçe Eğitimi, Okuma Eğitimi, Yazma Eğitimi, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Arş. Gör. Dr. Buket DEDEOĞLU ORHUN

Türkçe Eğitimi, Çocuk Edebiyatı, Konuşma Eğitimi

Arş. Gör. Dr. Hasan YAPICI

Burjuvazi, Cumhuriyet Tarihi, Tarih

Arş. Gör. Enis Harun BAŞER

Kültürlenme, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyal Sorumluluk

 

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Gülistan SARI

0 274 443 4551

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler ön koşulları yerine getirmeleri durumunda yüksek lisans veya doktora çalışmalarına devam edebilir, diğer kurumlarda uzman, araştırmacı, danışman olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra, üniversitelerde açılan öğretim elemanı kadrolarına başvurma seçenekleri de vardır. Doktora programından mezun olan öğrenciler de benzer şekilde resmi ve özel kurumlarda uzman, araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca üniversitelerdeki öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla ilan edilen kadrolara başvurabilirler ve akademik kariyer olanaklarından faydalanabilirler.

 

Son Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020, Perşembe