2.Tez Savunması Başvurusu İşlemleri

2.TEZ SAVUNMASI İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

(Doktora ve Yüksek Lisans Programları Ek Süre Alan Öğrenciler İçin)

İlk tez savunmasına girip jüri tarafından yüksek lisans programları için 3 ay, doktora programları için 6 ay ek süre verilen öğrencilerin aşağıda yer alan işlem basamaklarını izleyerek süre bitiminden önce başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtlı oldukları programlardan ilişikleri kesilir.

1-Öğrencilerimizin bitmiş tezinin intihal değerlendirmesi için tamamlanmış tezlerinin tez metninin intihal taraması için danışmanlarıyla irtibat kurmaları gerekmektedir.

2-İntihal taraması tez danışmanı tarafından yapılacak olup Öğrencilerimizin tez savunma başvurusunda bulunabilmesi için çıkan intihal oranının Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenmiş oran olan %20'yi geçmiyor olması gerekmektedir.

3-%20 ve altında bir intihal oranı olması durumunda öğrencinin tez danışmanının 2.kez tez savunması başvurusu formunu doldurması ve ekine de intihal sonucunun yer aldığı sayfanın çıktısını ekleyerek gerekli imzaların tamamlatılmak üzere formu öğrenciye teslim etmesi gerekmektedir.

(Tez Savunma Tarihi belirlenirken başvurunun Enstitü Müdürlüğüne yapılmasının ardından en erken “7 Gün Sonra” olacak şekilde belirlenmelidir. Aksi takdirde başvuru dikkate alınmayacaktır. Belirlenen tez savunma tarihi jüri tarafından verilen ek süre son tarihini kesinlikle geçemez.)

4-Ardından öğrenci form üzerindeki imzaları tamamlatarak intihal çıktısı ile birlikte Enstitü genel evrak birimine teslim eder ve 2.tez savunma başvurusu tamamlanmış olur.

-2.Tez Savunmasına Giriş Dilekçesi.

NOT: Pandemi süresince Online olarak yapılması planlanan tez savunmalarının başvuruları aynı form kullanılarak yapılacaktır. Sadece form üzerinde Tez Savunmasının Yeri / Şekli kısmında "Şekli: Online" olarak belirtilecektir. Online olarak gerçekleştirilen tez savunmalarında Üniversite dışından katılan öğretim üyesi için yolluk bildirim formu düzenlenmez.

ÜÇ AY EK SÜRE ALAN ÖĞRENCİLER İÇİN,

Eğitim öğretime ara verilen 16 Mart 2020 tarihi ile Tez Savunmasına girip jüri tarafından verilen ek süre sonu arasında kalan süre kadar ek süre süreçlerin normalleştiği tarihe ilave edilerek ikinci tez savunmasının yapılabileceği en son tarih belirlenecektir.

Son Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022, Pazartesi