Tez Savunması Başvuru İşlemleri

TEZ SAVUNMASI İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

(Doktora ve Yüksek Lisans Programları İçin)

Tezini tamamlayıp danışmanından tezin tamamlandığı ile ilgili onay alan öğrencilerin tez savunması başvurusunu tamamlayabilmeleri için aşağıda yer alan işlemleri tamamlamaları gerekmektedir;

1-Öğrencilerimizin bitmiş tezinin intihal değerlendirmesi için tamamlanmış tezlerinin tez metninin intihal taraması için danışmanlarıyla irtibat kurmaları gerekmektedir. 

2-İntihal taraması tez danışmanı tarafından yapılacak olup Öğrencilerimizin tez savunma başvurusunda bulunabilmesi için çıkan intihal oranının Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenmiş oran olan %20'yi geçmiyor olması gerekmektedir. 

(Tez danışmanlarının İntihal programları erişim sorunları yaşaması halinde Enstitümüz Araştırma Görevlileri ile irtibat kurabilirler. Dahili: 1941-1942)

3-%20 ve altında bir intihal oranı olması durumunda öğrencinin tez danışmanının tez juri belgesini doldurması ve ekine de intihal sonucunun yer aldığı sayfanın çıktısını ekleyerek gerekli imzaların tamamlatılmak üzere formu öğrenciye teslim etmesi gerekmektedir.

(Tez Savunma Tarihi belirlenirken başvurunun Enstitü Müdürlüğüne yapılmasının ardından en erken “12 Gün Sonra” olacak şekilde belirlenmelidir. Aksi takdirde başvuru dikkate alınmayacaktır.)

4-Ardından öğrenci form üzerindeki imzaları tamamlatarak Enstitü Öğrenci İşleri birimine gelir, türkçe ve ingilizce transkript belgesi alır ve durumunu kontrol ettirir.

5-Enstitümüz Öğrenci İşleri Biriminde öğrencinin savunmaya girmesine engel olup olmadığı kontrol edilir ve kontrol edildiğine dair imza atılır.

6-Sonrasında öğrenci; jüri belirleme formu, intihal çıktısı, türkçe ve ingilizce transkripti eksik olmayacak şekilde Enstitümüz genel evrak birimine teslim eder ve tez savunma başvurusu tamamlanmış olur.

-Tez savunması jüri belirleme formu ( DR için tıklayınız. YL için tıklayınız. )

-Transkript (Türkçe ve İngilizce olarak Enstitü Öğrenci İşlerinden temin edilecektir.).

NOT: Online olarak yapılması planlanan tez savunmalarının başvuruları aynı form kullanılarak yapılacaktır. Sadece form üzerinde Tez Savunmasının Yeri / Şekli kısmında "Şekli: Online" olarak belirtilecektir. Online olarak gerçekleştirilen tez savunmalarında Üniversite dışından katılan öğretim üyesi için yolluk bildirim formu düzenlenmez. Düzenlenen formların Enstitü Müdürlüğümüze elden teslim edilmesi zorunludur.

Son Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023, Salı