Yayın Şartı (Tezli YL- Doktora)

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

YAYIN ŞARTI

Üniversitemiz Senatosunun 15.04.2021 tarihli ve 16 sayılı oturumunda alınan 2021.Senato.152 No.lu kararı uyarınca güncellenen tez savunma aşaması öncesi yayın şartı

  1. Tezli yüksek lisans programlarımıza 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli olmak üzere tez savunma başvurusu öncesindeki yayın şartının; öğrencinin danışmanı ile birlikte alanında hazırladığı en az bir makalesinin hakemli dergilerde yayınlanması/DOI numarası alınmış olması veya yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması veya yayının değerlendirme aşamasında olduğunu gösteren belgesinin olması veya birinci yazar olarak en az bir bildirisinin (kongre. konferans, sempozyum vb.) tam metin olarak yayımlanması veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş olması veya kişisel bir sergi açmış olması veya ulusal/uluslararası jürili bir sergiye katılması veya kabul edilmiş bir patent sahibi olması" şartlarını sağlayacak şekilde belirlenmesinin kabulüne,
  2. Doktora programlarımıza 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli olmak üzere tez savunma başvurusu öncesindeki yayın şartının "birinci yazar olarak alanında SCI, SSCL SCI-Exp. AHCI, ESCI endeksli dergilerde danışmanı ile birlikte hazırladığı tam metin en az bir  makalesinin yayımlanması / DOI numarası alınmış olması veya SSCI, SCI-Exp. AHCI, ESCI dışındaki alan indekslerindeki dergilerde birinci yazar olarak öğrencinin danışmanı ile birlikte tam metin en az iki makalesinin yayımlanması / DOI numarası alınmış olması" şartlarını sağlayacak şekilde belirlenmesinin kabulüne,
  3. 2020-2021 Güz yarıyılından önce kayıtlı olan öğrencilerde daha önce geçerli olan yayın şartı zorunluluğu geçerlidir.
Son Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024, Perşembe