Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

''Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu''

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından 18-20 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenen "Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu"nda yer alan bildiri özetleri, bildiri özetleri kitabı olarak basılmıştır.

Tüm katılımcılarımıza emeklerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

İndirmek için tıklayınız.

Son Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2021, Çarşamba