Tez Teslim İşlemleri

SAVUNMA SONRASI CİLTLİ TEZ TESLİM İŞLEMLERİ

(MEZUNİYET)

TEZ TESLİM AŞAMALARI

 1. Tez savunma sonrası öğrenci tarafından gerekli son kontrol ve düzenlemeler yapılır.
 2. Tez danışmanı tarafından tezin benzerlik oranı alınır.
 3. Tez Benzerlik Yüzdesi Enstitü Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu oranda (İç kapak, ekler ve kaynakça hariç %20) ise tezin şekil bakımından incelenmesi işlemine geçilir.
 4. Tezin, Tez Yazım Kılavuzu’na uygun olup olmadığı öncelikle Ana Bilim / Ana Sanat Dalı Başkanlıklarında görevli akademik personel tarafından incelenir. 2020 tarihinden önce lisansüstü eğitimine başlamış öğrenciler tercihlerine göre eski ya da yeni kılavuzu dikkate alarak çalışmalarını düzenleyebilir. 2020 ve sonrası girişli öğrenciler çalışmalarını yeni kılavuza göre düzenlemek zorundadır. Tez şekil bakımından uygun ise "Tez İnceleme Formu"nun ilgili kısmı ABD / ASD Başkanlığı’nda görevli akademik personel tarafından imzalanır. Ardından tez, enstitü akademik personeli tarafından incelenir (tezin son hali Word ve Pdf formatında tezkontrol@dpu.edu.tr adresine gönderilmelidir). Enstitü akademik personelinden de onay alındıktan sonra tezin basım aşamasına geçilir. Tezin ciltli hali ve evraklar enstitü personeli tarafından kontrol edilir ve Tez İnceleme Formu’nda yer alan Enstitü Görevli Akademik personel imzası da tamamlanır.
 5. Enstitü Müdürlüğünün belirlemiş olduğu Tez Kapakları kullanılarak belirlenmiş sayıda (YL için 5, DR için 7 kopya; kopyalardan 1’i sıvama kalın karton ciltli olacak şekilde enstitüye teslim edilir) tez basımı yapılır. İsteğe bağlı olarak danışman ve jüri üyeleri için hazırlanan Tez Basım Sayısı Feragat Dilekçesi verilebilir. Böylece tez jürisi istenilen sayıda tezin bastırılmasına karar verebilir.
 6. Tez Basımı tamamlandıktan sonra aşağıda belirtilen evraklar hazırlanır ve evraklarda yer alan imzalar tamamlatılır:

 

Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

 • 1 (bir) adet Kabul ve Onay sayfası (imzalı bir nüshası) ( DR için , YL için )
 • 1 (bir) adet Tez Kabul ve Mezuniyet Formu 
 • 1 (bir) adet benzerlik oranını gösteren çıktı (Benzerlik yüzdesinin yer aldığı ve yazar adının gözüktüğü tek sayfalık çıktı yeterlidir.)
 • 1 (bir) adet Tez İnceleme Formu (ABD /ASD ve Enstitü’de Görevli Akademik Personellerin tarafından imzalanmalıdır.)
 • 1 (bir) adet Ulusal Tez Veri Giriş Formu (http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden temin edilecektir.) 

​     7. Yukarıdaki evraklar eksiksiz olacak şekilde tamamlanarak basılmış olan tezin son hali YÖKTEZ veri tabanına yüklenmek üzere leetez@dpu.edu.tr adresine gönderilmelidir.

      8. Akademik yayın veya patent amacıyla tezini Yöktez erişimine kısıtlamak isteyen öğrenciler mezuniyetten önce Tez Kısıtlama Talep Dilekçesini doldurup enstitüye teslim etmelidir. 

 

Yöktez Veri Girişi ve leetez@dpu.edu.tr Adresine E-posta Gönderiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

 

 • Yöktez veri girişi “Özet” ve “Abstract” kısmındaki “daha sonra doldurulacaktır” ifadesi tezi teslim etmeden önce silinmeli ve özet ile abstract yazar tarafından mutlaka doldurulmalıdır.
 • Tezin tesliminde, tezin hazırlanmakta olduğu yıl düzeltilmeli ve mezun olunan yıl kaydedilmelidir.
 • Tezde yapılan değişiklikler (başlık, danışman öğretim üyesinin unvan değişikliği, vb. durumlarda) için ikinci bir veri girişi yapmak yerine var olan üst veri girişinde düzeltme yapılmalıdır. Aynı tez yazarına ait birden fazla veri girişi yapıldı ve iki farklı referans numarası alındı ise bu durum enstitü akademik personeline mutlaka bildirilmelidir. Hatalı/ikinci veri girişi görevli personel tarafından silinecektir.
 • Tez veri giriş formundaki “sayfa” bilgisi tezin toplam pdf sayısını göstermektedir. Lütfen toplam pdf sayısını giriniz.
 • E-posta gönderim işlemini tezi enstitüye teslim ettikten sonra yapmanız gerekmektedir. Tez teslim işlemlerini tamamlamadan e-posta atan öğrencilerin mailleri silinecektir.
 • E-posta gönderiminde konu şu şekilde olmalıdır: Öğrenci Adı Soyadı, Öğrenci Numarası, Kayıtlı Olduğu Program
 • E-posta gönderiminde içerik şu şekilde olmalıdır:

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ibaresi

Yüksek lisans tezleri için; Yüksek Lisans Tezi ibaresi. Doktora tezleri için Doktora Tezi ibaresi

Tezin Adı: (Tez Başlığı Yazılacaktır.)

Yazar Adı: (Öğrenci Adı Soyadı yazılacaktır.)

Referans No: (Tez Veri Giriş Formundaki Referans Numarası yazılacaktır.)

Tezin pdf ve word dosyaları eke eklenmelidir. 

 • E-posta gönderirken teze ait pdf ve word dosyalarının adı Yöktez veri girişindeki referans numarası olarak kaydedilmelidir. Lütfen dosyalarınız kendi adınız, öğrenci numaranız ya da tezin son hali gibi isimlerle kaydetmeyiniz.
 • 6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerine göre tez içerisinde kişisel bilgilere yer verilmemelidir. Tezin Yöktez Veri Tabanına yüklenebilmesi için lütfen aşağıdaki verileri bulundurmayarak (özellikle özgeçmiş, ekler, izinler, kabul ve onay, bilimsel etik bildirimi gibi bölümleri gözden geçirerek) e-posta atınız:
 • Islak imza
 • Fotoğraf
 • Kimlik numarası
 • E-posta adresi
 • Telefon
 • Doğum yeri
 • Doğum Tarihi
 • İş ve Ev adresi vb.

 

     9. Yukarıdaki tüm işlemler tamamlandıktan sonra öğrenci basılı haldeki ciltli tezi ve diğer evrakları Enstitü "Diploma Servisi"ne teslim eder. Diploma Servisindeki görevli personel "Tez Kabul ve Mezuniyet Formu"ndaki "Tez Teslim Tarihi"ni doldurur ve öğrencinin tez teslim tarihi mezuniyet tarihidir.

     10. Öğrenci mezuniyeti ilk Enstitü Yönetim Kurulu toplantısından sonra kesinleşir. Ardından Enstitü Müdürlüğü tarafından öğrencinin diploması basılmak üzere Rektörlük Makamına bilgilendirme yapılır.

(İLİŞİK KESME İŞLEMİ DİPLOMA TESLİMİNDE YAPILACAKTIR.)

Son Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023, Çarşamba