Benzerlik Oranı

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

TEZ, DÖNEM PROJESİ BENZERLİK ORANLARI

Enstitümüz lisansüstü programlarında yüksek lisans, doktora tez savunma başvurusu öncesinde ve tez, dönem projesi teslimi, mezuniyet işlemlerinde aranacak “Benzerlik Oranı” aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Kaynakça, İçindekiler ve Ekler Hariç

sadece Tez / Proje Metninin Tamamında Aranacak Benzerlik Oranları

  • Tezsiz Yüksek Lisans Programı

<=%30

  • Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Doktora Programı
  • Sanatta Yeterlik Programı

<=%20*

 

*Kaynak gösterimi yapılan, tez yazım kılavuzuna uygun olan ve değiştirilemez nitelikteki alıntıların yer aldığı tez, dönem projeleri için bu oran danışmanın gerekçeli açıklaması doğrultusunda en fazla %30 (dâhil) kabul edilebilir.

**Tez / Proje yazım sürecinde özgün tez yazım sürecinin etkilenmemesi maksadıyla karşılaşılan farklı benzerlik oranları için danışmanın gerekçeli açıklaması ve beyanı doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu kararı uyarınca işlem yapılır.

***Benzerlik Oranları taraması Turnitin programı kullanılarak yapılacaktır. Tez-Proje Danışmanından destek alınabilir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022, Salı