Ailesi Ya da Kendisi Filistin‘in Gazze Şehrinde İkamet Eden Öğrencilerimiz İçin Öğrenim Ücreti Muafiyeti Uygulanması Hakkında Duyuru

Ailesi ya da Kendisi Filistin'in Gazze Şehrinde İkamet Eden Öğrencilerimiz İçin Öğrenim Ücreti Muafiyeti Uygulanması Hakkında Duyuru

 

12 Aralık 2023 tarihli ve 32397 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7917 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2547 sayılı Kanunun 46'ncı maddesi ile 3843 sayılı Kanunun 7'nci maddesi gereğince 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'ın 1. Maddesinin Geçici Madde 4- (1)'de "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde; ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına devam eden tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ödemeleri gereken öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır." denilmektedir.

Söz konusu karar kapsamında, Enstitümüz bünyesinde öğrenim gören öğrencilerden ailesi ya da kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden öğrencilerimiz, aşağıdaki dilekçe örneğine göre yazılı olarak imzalı başvuruları 05 Şubat 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen veya lee@dpu.edu.tr kurumsal mail adresine mail atılarak değerlendirilecek ve uygun bulunan başvurular, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ödeme yapmamaları için öğrencilere harç muafiyeti tanımlaması yapılacaktır.

Dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayınız.

 

DPÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

18 Aralık 2023, Pazartesi / 809 defa okundu.