Etik Kurul İzin Başvurusu

Etik Kurul İzin Başvuruları

Enstitümüz lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerimizin Etik Kurul İzni için aşağıda belirtilen tüm evrakları hazırlayarak Enstitümüze başvuruda bulunması gerekmektedir.

-Dilekçe

-ANKET/GÖRÜŞME/PROJE/ÖLÇEK Örneği (Her sayfası paraflanmalıdır.)

-Etik Kurul Formları (EK-1, EK-2 Başvuru Sahibi tarafından doldurulmalıdır.)

Etik Kurul Başvuru Formlarını indirmek için tıklayınız.

Etik Kurul Başvuru Takvimi: Ayın İlk Üç Haftası Başvuru Yapılabilir. Bu süre sonrasında yapılan başvuruların değerlendirmesi bir sonraki Kurul toplantısına kalır.

Etik Kurul Değerlendirme Takvimi: Ayın Son Haftası Değerlendirme Yapılacaktır.

Not: Etik Kurul İzin Başvuruları, Enstitimüze Anabilim/Anasanat dalı başkanlıklarından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile gönderilmesi gerektiğinden başvurularınızı Anabilim/Anasanat dalı başkanlıklarınıza teslim etmeniz gerekmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022, Çarşamba