Arkeoloji Anabilim Dalı

ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

Arkeoloji bölümü programı Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji ana bilim dallarından uzmanlık derslerini içermektedir. Her iki ana bilim dalında program üzerindeki etkisi birbirine eşit orandadır. Program içinde teorik dersler ağırlıktadır. Ancak uygulamaya dayalı dersler de program içinde yer almaktadır.

Misyon-Vizyon

Paleolitik Çağ'dan Roma Dönemi sonuna kadar olan Asya Küçük Kültür Bölgesi'nde gelişen medeniyetleri, sanat yapıtlarını ve kültürlerini öğretmek.

Teorik ve uygulama alanlarında, bölümümüzün ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırtmak, eğitim ve araştırma kurumları ile olan ilişkileri geliştirmek ve arkeolojiye yardımcı bilim dalları (Biyoloji, kimya, jeoloji, jeofizik vb) ile ortak projeler yürütmek, bilime ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak kadroları yetiştirecek yüksek lisans eğitim vermek.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı

Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof. Dr. Gökhan Coşkun

Klasik Arkeoloji, Persler, Akhaemenid Dönem

Doç. Dr. Figen Çevirici Coşkun

Klasik Arkeoloji, Roma Dönemi, Heykel

Dr. Öğr. Üyesi Fikret Özbay

Klasik Arkeoloji, Yerleşim Arkeolojisi, Hellenistik Dönem

Dr. Öğr. Üyesi Asuman Kapuci

Protohistorya, Erken Tunç Çağ, Seramik

Dr. Öğr. Üyesi Müge Savrum Kortanoğlu

Protohistorya, Kültür Varlıkları, Kültürel Miras

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Erol Çınar

3311

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Kültür Bakanlığı’na bağlı kurumlarda ve özel sektördeki Arkeolojik alanlarda Arkeolog olarak görev yapabilmektedirler.

Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023, Perşembe