Matematik Anabilim Dalı

MATEMATİK ANABİLİM DALI

Anabilim Dalımızda yer alan bilim dalları ise aşağıdaki şekildedir.

  • Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
  • Cebir ve Sayılar Teorisi
  • Geometri
  • Matematiğin Temelleri ve Lojik
  • Topoloji
  • Uygulamalı Matematik

Anabilim dalımız lisans yeterliklerine dayalı olarak matematiksel düşünebilen, matematiğin yöntemlerini birleştirip bilimsel ve disiplinler arası çalışmalarda kullanabilen ve de bilimsel araştırma alt yapısına sahip alanında uzman matematikçileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Anabilim dalımız; öğrencilerine vereceği lisansüstü eğitimle sorumluluk ve görev bilincine sahip bir birey olma inancı yanında, bilimsel etik değerlere bağlı, çağdaş, yenilikçi, yaratıcı, disiplinli, bilgilerini sürekli yenileyen, çağın gerektirdiği teknolojik tüm bilimsel bilgilerle donanmış, teknolojik gelişmeleri takip eden, uygulayan nitelikli matematikçi sayısını arttırmayı hedeflemektedir. Bu hedeflerini, anabilim dalının, kendi alanlarında uzman, saygın ve bilgilerini sürekli güncelleyen akademisyen kadrosunu, üniversitemizin 28 yıllık geçmişi ile birleştirerek gerçekleştirmektedir. Öğrencilerini; lisansüstü eğitimleri süresince akademisyenler tarafından verilecek ve yönlendirilecek bilimsel sempozyumlar, seminerler yanında sosyal faaliyetlerle toplumun her alanında kendini yetiştirmiş, özgüvene sahip bireyler olarak topluma kazandırmayı hedeflemektedir.

Anabilim dalımız değerleri ise, bilimsel ve etik değerlere bağlı, Cumhuriyet değerlerine bağlı, ülke sorunlarına duyarlı, girişimci, insana ve çevreye saygılı, akademik özgürlük, öncü, çağdaş, yenilikçi ve katılımcı, öğrenci merkezli ve şeffaf, yaşam boyu öğrenmeye teşvik, çalışmayı ve üretimi destekleyen, sürdürülebilir kaliteye sahip olmaktır.

Ayrıca öğrenci merkezli eğitim konusunda öğretim üyelerinin farkındalığı yüksektir. Her öğretim üyesi dersinin içeriğine uygun bir şekilde titizlikle çalışmalarını yürütmektedir. Bu sebeple ders programlarının yürütülmesi sürecine öğrencilerin katılımı sağlanır. Anabilim dalımızda yürütülen dersler kapsamında öğrencilerin aktif olarak rol alabilmeleri için, dönem içinde ödevler verilmekte, öğrencilerden sunum/uygulama yapmaları istenerek, projelerde ekip çalışmaları teşvik edilmektedir. Tez aşamasında olan öğrencilerin danışmanı tarafından belirlenen konularda araştırma, inceleme, raporlama ve sunma becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrenci topluluklarında ortaya konan faaliyetler de bu süreci destekleyici niteliktedir.

Misyon-Vizyon

Misyon

Anabilim dalımız; etik değerlere bağlı kalarak bilgiyi kullanan, problem çözme becerisine sahip ve bu beceriyi gerçek hayata aktarabilen, çağın değişimlerine ayak uyduran, araştırmacı, yenilikçi, paylaşımcı, girişimci, üretken, eleştirel düşünen, teknolojik gelişmeleri izleyip bundan faydalanabilen, kendine güvenen, her aşamada etkin görev ve sorumluluk üstlenen lisansüstü öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon

Anabilim dalımız vizyonu ise temel matematik anlayışına sahip güncel sorunlara çözümler getirebilen, sürekli gelişime ve değişime açık mezunlar yetiştirmek, yaptığı araştırmalarla bilim dünyasının günümüzde ve gelecekte karşılaşabileceği problemleri çözebilmelerine imkân verecek altyapıyı hazırlamak ve bilim dünyasına katkı sunabilecek öncü bir anabilim dalı olmaktır.

Akademik Kadromuz

Ünvanı Adı Soyadı Çalışma Alanı Anahtar Kelimeleri

Prof. Dr. Erhan ATA

Diferensiyel Geometri, Yüzeyler ve Eğriler Teorisi, Kinematik Geometri, Kuaterniyonlar teorisi

Prof. Dr. İsmail EKİNCİOĞLU

Fonksiyonel Analiz, Matematiksel Analiz, Harmonik Analiz

Prof. Dr. Erdal ULUALAN

Cebir, Kategori Teorisi, Cebirsel Topoloji

Prof. Dr. Ayşe Funda SAĞLAMER

Diferensiyel Geometri, Cebirsel Geometri, Değme Manifoldları

Prof. Dr. Mine TURAN

Projektif Geometri, Diferensiyel Geometri, Çin Dama Geometrisi

Prof. Dr. Vagıf S. GULIYEV

Fonksiyonel Analiz, Matematiksel Analiz, Harmonik Analiz

Doç. Dr. Ali Serdar NAZLIPINAR

Matematiksel Kontrol Teorisi, Dinamik Sistemler, Oyun Teorisi

Doç. Dr. Ahmet BOZ

Analiz, Hesaplamalı Matematik, Adi ve Kısmi Diferensiyel Denklemler, Lineer ve Lineer Olmayan Dalga Denk

Dr. Öğr. Üye. Özgün GÜRMEN ALANSAL

Cebir, Kategori Teorisi, Kuadratik Modüller

Dr. Öğr. Üye. İlkem TURHAN ÇETİNKAYA

İntegral Denklemler, Elastisite Teorisi, Nümerik Analiz

Dr. Öğr. Üye. Cansu KESKİN

Fonksiyonel Analiz, Matematiksel Analiz, Harmonik Analiz

Dr. Öğr. Üye. Koray YILMAZ

Cebirsel Topoloji, Kategori Teori, Topoloji

Arş. Gör. Dr. Nurten KILIÇ

Diferensiyel Geometri, Değme Manifolları, Salınım Teorisi, Diferensiyel Denklemler

İdari Kadromuz

Adı Soyadı

İletişim Bilgileri

Kahraman İNAN (Bölüm Sekreteri)

0 (274) 443 3101

Kimler Başvurabilir?

Anabilim Dalımıza kimlerin başvurabileceğine Üniversitemiz, KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BAŞVURU YAPABİLECEK PROGRAM TABLOSU (EK-1) den ulaşabilirsiniz.

Başvuru için ne gerekir?

Anabilim Dalımıza başvuru için nelerin gerekli olduğuna Üniversitemiz, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM den ulaşabilirsiniz.

Kariyer olanakları nelerdir?

Sektörler;

Bankacılık                                    E-ticaret                                                       

Bilişim                                          Finans-Ekonomi                                        

Bilişim Danışmanlığı                   Holding/Şirketler Grubu

Dershane ve Kurslar                     Kamu Kurum ve Kuruluşları

Eğitim                                           Telekomünikasyon

Enerji                                            Yazılım

İş Alanları;

Akademik                                    Haberleşme

AR-GE                                         İş Geliştirme

Bilgi İşlem                                   Muhasebe

Eğitim                                          Planlama

Finans                                          Yönetim

Son Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023, Salı