Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

BİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?
ADI SOYADI GÖREVİ / BİRİMİ GÖREV AÇIKLAMASI İLETİŞİM E-Mail
ALPER YILMAZ ENSTİTÜ SEKRETERİ Enstitü Sekreteri 0 274 443 1903 alper.yilmaz@dpu.edu.tr
HAYRUNNİSA NÖBETÇİ ÖZEL KALEM Özel Kalem, Müdür Sekreterliği, Rektörlük Makamına Yapılacak Yazışmalar 0 274 443 1904 hayrunnisa.nobetci@dpu.edu.tr
EMİNE GÖRGÜLÜ VURAL YAZI İŞLERİ BİRİMİ Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Kurulu ve Yayın Kurulu ile ilgili Yazışmalar, Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığına Yapılacak Yazışmalar, Dergi Yazışmaları. 0 274 443 1909 emine.vural@dpu.edu.tr
LEVENT ÖLMEZ GENEL EVRAK BİRİMİ Genel Evrak,
Posta İşlemleri,
Duyuruların Yapılması,
Dilekçe Kanuna Uygun Dilekçelerin Kayıt Edilmesi (Evrak ile ilgili eksiklik olması durumunda ilgilinin bilgilendirilmesi)
0 274 443 1908 levent.olmez@dpu.edu.tr
HASAN DÜZGÜN GENEL EVRAK BİRİMİ Genel Evrak,
Posta İşlemleri,
Duyuruların Yapılması,
Dilekçe Kanuna Uygun Dilekçelerin Kayıt Edilmesi (Evrak ile ilgili eksiklik olması durumunda ilgilinin bilgilendirilmesi)
0 274 443 1905 hasan.duzgun@dpu.edu.tr
NİYAZİ ÖZBAY TAHAKKUK BİRİMİ Enstitü Mutemetliği ve Muhasebe İşlemlerinin yapılması (Personel Maaş, Fazla Mesai, Ek Ders, Bireysel Emeklilik İşlemleri) ve bu işlemleri gerçekleştirmede gerekli tüm yazışmalar.
Yurtiçi ve yurtdışı görev yolluklarının hazırlanması, SGK işlemleri, Harç İade İşlemleri
0 274 443 1919 niyazi.ozbay@dpu.edu.tr
HAYRETTİN YAY TAHAKKUK BİRİMİ Enstitü Mutemetliği ve Muhasebe İşlemlerinin yapılması (Personel Maaş, Fazla Mesai, Ek Ders, Bireysel Emeklilik İşlemleri) ve bu işlemleri gerçekleştirmede gerekli tüm yazışmalar.
Yurtiçi ve yurtdışı görev yolluklarının hazırlanması, SGK işlemleri, Harç İade İşlemleri
0 274 443 1920 hayrettin.yay@dpu.edu.tr
MESUT TİMURLENK TEKNİK BİRİM İSG Birim Sorumluluğu, Teknik Malzeme ve Teçhizat Kurulum, Bakım ve Onarım İşlemleri, Web Sayfası ile ilgili işlemler 0 274 443 1907 mesut.timurlenk@dpu.edu.tr
HAKAN TAŞER AYNİYAT BİRİMİ Taşınır Kayıt-Kontrol İşlemleri Tasnifi, Düzeni ve Takibi, Satın Alma İşlemleri 0 274 443 1918 hakan.taser@dpu.edu.tr
YAŞAR ÇAKICI PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ Akademik, İdari, Kısmı Zamanlı Personel İşlemleri, 0 274 443 1921 yasar.cakici@dpu.edu.tr
MEHMET SEVİM PERSONEL İŞLERİ BİRİMİ Akademik, İdari, Kısmı Zamanlı Personel İşlemleri, 0 274 443 1922 mehmet.sevim1@dpu.edu.tr
HATİCE NAZLI TEZ TESLİM VE DİPLOMA İŞLERİ BİRİMİ Mezun Tez-Proje Teslim Takibi ve Mezuniyet Yazışmaları, Diploma İşlemleri 0 274 443 1916 hatice.nazli@dpu.edu.tr
ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ PROGRAM DAĞILIMLARI İLETİŞİM E-MAİL
ANABİLİM / ANASANAT DALI PROGRAM ADI GÖREVLİ PERSONEL
Arkeoloji Arkeoloji(YL) ENDER BOZTAY 0 274 443 1914 ender.boztay@dpu.edu.tr
Biyokimya Biyokimya (YL)
Biyoloji Biyoloji (DR)
Biyoloji Biyoloji (YL)
Fizik Fizik (DR)
Fizik Fizik (YL)
Kimya Kimya (DR)
Kimya Kimya (YL)
Matematik Matematik (DR)
Matematik Matematik (YL)
Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor (DR)
Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor (YL)
Sosyoloji Sosyoloji (YL)
İleri Teknolojiler İleri Teknolojiler (YL)
Batı Dilleri ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı (YL) FATİH AKARSU 0 274 443 1910 fatih.akarsu@dpu.edu.tr
Birleşik Sanatlar Birleşik Sanatlar (YL)
Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim (YL)
Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi,Teftişi,Ekonomi ve Planlaması (YL)
Grafik Grafik (YL)
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi (YL)
Resim Resim (YL)
Sanat ve Tasarım Sanat ve Tasarım (YL)
Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi (YL)
Temel Eğitim Sınıf Eğitimi (DR)
Temel Eğitim Sınıf Eğitimi (YL)
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (DR)
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (YL)
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi (DR)
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi (YL)
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Türkçe Eğitimi (YL)
Seramik ve Cam Seramik ve Cam (YL)
İktisat İktisat (DR) HASAN BASRİ ALTIN 0 274 443 1912 hasanbasri.altin@dpu.edu.tr
İktisat İktisat (YL)
İktisat Para ve Banka (YL)
Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (DR)
Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (I.Grup) (YL)
Muhasebe Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz (YL)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler (YL)
Tarih Tarih (DR)
Tarih Tarih (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi) (YL)
Tarih Tarih (Yakınçağ Tarihi) (YL)
Tarih Tarih (Yeniçağ Tarihi) (YL)
Turizm İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği (YL)
Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve Finansman (YL)
Nanoteknoloji Nanoteknoloji (YL) MEHMET BOZTAŞ 0 274 443 1911 mehmet.boztas@dpu.edu.tr
Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği (YL)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği (DR)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği (YL)
Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği (YL)
İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (YL)
İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği(DR)
Jeoloji Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği (DR)
Jeoloji Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği (YL)
Maden Mühendisliği Maden Mühendisliği (DR)
Maden Mühendisliği Maden Mühendisliği (YL)
Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (DR)
Makine Mühendisliği Makine Mühendisliği (YL)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (DR)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (YL)
Seramik Mühendisliği Seramik Mühendisliği (Seramik) (YL)
Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Teftişi (YL) (Tezsiz) (İÖ)      
Ekonometri Finansal Ekonometri (YL) (Tezsiz) (İÖ)
İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği (YL) (Tezsiz) (İÖ)
İşletme İşletme (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Türkçe Eğitimi (YL) (Tezsiz YL) (İÖ)
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Yabancılara Türkçe Öğretimi (YL) (Tezsiz) (İÖ)
Maliye Maliye (DR) TOLGA KELEŞ 0 274 443 1913 tolga.keles@dpu.edu.tr
Maliye Maliye (YL)
İşletme Finans (YL)
İşletme İşletme (DR)
İşletme Muhasebe ve Denetim (YL)
İşletme Pazarlama (YL)
İşletme Yönetim Organizasyon (I.Grup) (YL)
İşletme Yönetim Organizasyon (II.Grup) (YL)
Bankacılık ve Finans Finansal Ekonomi (YL)
Ekonometri Ekonometri (DR)
Ekonometri Ekonometri (YL)
ADI SOYADI GÖREVİ / BİRİMİ GÖREV AÇIKLAMASI İLETİŞİM E-Mail
Arş.Grv. Sait ALTUN Akademik Birim Enstitü Akademik İşlemleri (Tez, İntihal Yetkilendirme, Akademik Çalışmalar) 0 274 443 1942 sait.altun@dpu.edu.tr
Arş.Grv. Beyza İNCEÇAM Akademik Birim Enstitü Akademik İşlemleri (Tez, İntihal Yetkilendirme, Akademik Çalışmalar) 0 274 443 1941 beyza.incecam@dpu.edu.tr
Arş.Grv.Ayşegül YILDIZ Akademik Birim Enstitü Akademik İşlemleri (Tez, İntihal Yetkilendirme, Akademik Çalışmalar) 0 274 443 2114 aysegul.yildiz@dpu.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, Çarşamba